IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice07
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice1/911/12
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 28
15 publicatii cu CZU (53.6%)
1 publicatii cu DOI (3.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 1 ORCID (33.3%),
1 Google Scholar ID (33.3%),
H-index autori
Lista publicaţiilor - 28. Descărcări - 266. Vizualizări - 12045.
Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2023 - 1

Dimensiunea metodologică a filosofiei juridice
Capcelea Valeriu
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 520-524.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Caracterul imperativ al normelor de conviețuire pentru societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. Tehnica-UTM. 65-69.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța aspectelor morale și etice ale buneicredințe pentru societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a V-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 87-92.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea post-modernă: esență și trăsături specifice
Capcelea Valeriu
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 470-473.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

A apus oare epoca de aur a intelectualilor?
Capcelea Valeriu
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 346-351.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facultățile etico-morale ale intelectualității autohtone: între “ceea ce trebuie să fie” și „ceea ce este”
Capcelea Valeriu
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. Tehnica-UTM. 67-71.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii asupra necesității perfecționării permanente a codurilor de deontologie profesională a executorilor judecătorești
Capcelea Valeriu , Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 404-411.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul „intelectualtății-anonime” în soluționarea problemelor societale
Capcelea Valeriu
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 131-135.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Globalizarea – fenomen social complex al lumii contemporane
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(23) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea salvgardării tradițiilor naționale ca element esențial al patrimoniului cultural imaterial
Capcelea Valeriu
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. . 513-516.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea morală pentru celălalt – imperativ categoric al eticii societății contemporane
Capcelea Valeriu
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 163-167.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rostul, locul și menirea filosofiei în societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(22) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile morale și principiile definitorii ale deontologiei profesionale a executorului judecătoresc
Capcelea Valeriu , Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 425-430.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Activitatea profesionala a executorului judecătoresc: între legalitate și datorie morală
Capcelea Valeriu , Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 418-422.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul filosofiei sociale în conceperea și interpretarea existenței sociale a societății contemporane
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(21) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tradițiilor naționale în materializarea principiului continuității în dezvoltare a generațiilor umane
Capcelea Valeriu
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 25-25.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Locul și rolul intelectualului -„specialist” în dezvoltarea societății post-industriale
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(19) / 2018 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Locul și rolul universităților în dezvoltarea socială
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(17) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menirea ștințelor umanitare în pregătirea specialiștilor din domeniul tehnicii și tehnologiilor contemporane
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(16) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Ethical dimension of attitudes towards animals
Capcelea Valeriu
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. Institutul de Zoologie. 246-247.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28