IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (75): ethics (4), philosophy (3), social philosophy (2)
Reviste/manifestări ştiinţifice04
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice1/95/6
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (0 ORCID,
0 Google Scholar ID,
0 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 19. Descărcări - 78. Vizualizări - 4120.
Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Globalizarea – fenomen social complex al lumii contemporane
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(23) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea salvgardării tradițiilor naționale ca element esențial al patrimoniului cultural imaterial
Capcelea Valeriu
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. . 513-516.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea morală pentru celălalt – imperativ categoric al eticii societății contemporane
Capcelea Valeriu
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 163-167.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rostul, locul și menirea filosofiei în societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(22) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile morale și principiile definitorii ale deontologiei profesionale a executorului judecătoresc
Capcelea Valeriu, Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 425-430.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Activitatea profesionala a executorului judecătoresc: între legalitate și datorie morală
Capcelea Valeriu, Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 418-422.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul filosofiei sociale în conceperea și interpretarea existenței sociale a societății contemporane
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(21) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tradițiilor naționale în materializarea principiului continuității în dezvoltare a generațiilor umane
Capcelea Valeriu
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 25-25.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Locul și rolul intelectualului -„specialist” în dezvoltarea societății post-industriale
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(19) / 2018 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Locul și rolul universităților în dezvoltarea socială
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(17) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menirea ștințelor umanitare în pregătirea specialiștilor din domeniul tehnicii și tehnologiilor contemporane
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(16) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Ethical dimension of attitudes towards animals
Capcelea Valeriu
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. Institutul de Zoologie. 246-247.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica ecologică – modalitate eficientă de rezolvare a problemelor mediului înconjurător și de formare a unei atitudini înțelegătoare față de natură
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transferul tehnologic – chezășia succesului dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova
Talpa Serghei, Gavdiuc Ion
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. Tipografia Foxtrot. 24-29.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Dimensiunea etică a schimbărilor climatice
Capcelea Valeriu
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 165-167.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia tehnicii – domeniu autonom de cercetare filosofică a impactului tehnicii asupra dezvoltării sociale
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(13) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența filosofiei sociale asupra științelor socio-umanistice în condițiile societății bazate pe cunoaștere
Capcelea Valeriu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 148-151.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul deontologiei juridice în formarea profesională a specialiștilor din domeniul jurisprudenței
Capcelea Valeriu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 143-148.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială a savantului în condiţiile societăţii postmoderne
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(12) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19