IBN
Închide
Capcelea Valeriu
Cuvinte-cheie (10): Moral Scheme (1), Ethics of Organic Farmingtowardsethics (1), Environmentalethics (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Activitatea profesionala a executorului judecătoresc: între legalitate și datorie morală
Capcelea Valeriu1, Gora Mădălin2
1 Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți,
2 Necunoscută, România
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aportul eticii ecologice şi a eticii agriculturii ecologice asupra transformărilor calitative a agriculturii autohtone
Capcelea Valeriu1, Movileanu Pavel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Locul si rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3