IBN
Închide
Capcelea Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2021 - 1

Rolul „intelectualtății-anonime” în soluționarea problemelor societale
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Valorile morale și principiile definitorii ale deontologiei profesionale a executorului judecătoresc
Capcelea Valeriu1 , Gora Mădălin2
1 Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei,
2 Necunoscută, România
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Activitatea profesionala a executorului judecătoresc: între legalitate și datorie morală
Capcelea Valeriu1 , Gora Mădălin2
1 Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei,
2 Necunoscută, România
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Influența filosofiei sociale asupra științelor socio-umanistice în condițiile societății bazate pe cunoaștere
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul deontologiei juridice în formarea profesională a specialiștilor din domeniul jurisprudenței
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aportul eticii ecologice şi a eticii agriculturii ecologice asupra transformărilor calitative a agriculturii autohtone
Capcelea Valeriu1 , Movileanu Pavel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Locul si rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-60. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7