IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei

2020 - 1

Valorile morale și principiile definitorii ale deontologiei profesionale a executorului judecătoresc

Capcelea Valeriu , Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 425-430.
Disponibil online 23 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Activitatea profesionala a executorului judecătoresc: între legalitate și datorie morală

Capcelea Valeriu , Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 418-422.
Disponibil online 28 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Locul și rolul deontologiei juridice în formarea profesională a specialiștilor din domeniul jurisprudenței

Capcelea Valeriu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 143-148.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența filosofiei sociale asupra științelor socio-umanistice în condițiile societății bazate pe cunoaștere

Capcelea Valeriu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 148-151.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4