IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 3-a
Responsabili de ediție: Capcelea V.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: Tipogr. „Indigou Color”
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3316-1-6
CZU: 082:378(478)=135.1=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 august 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (10)Ştiinţe agricole (129)Biologie (29)Drept (31)Studiul artelor, culturologie (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Sociologie (3)Filologie (1)Chimie (6)Geologie şi Mineralogie (4)Istorie (2)Economie (3)Filosofie (2)Geografie (7)Pedagogie (2)Medicină (2)Psihologie (1)Ştiinţe politice (3)