IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective",
Bălți, Moldova, 21-22 iunie 2019
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Descărcări / accesări publicații
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 3-a
Responsabili de ediție: Capcelea V.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: Tipogr. „Indigou Color”
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3316-1-6
CZU: 082:378(478)=135.1=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 august 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Tehnică (5)Ştiinţe agricole (44)Filologie (1)Chimie (10)Biologie (41)Geologie şi Mineralogie (1)Istorie (4)Economie (3)Filosofie (4)Geografie (10)Drept (14)Pedagogie (2)Medicină (2)Studiul artelor, culturologie (2)Psihologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)Sociologie (4)Ştiinţe politice (3)Administrare publică (1)