IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Responsabili de ediție: Capcelea V.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: Tipogr. „Indigou Color”
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3316-1-6
CZU: 082:378(478)=135.1=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 august 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (18)Ştiinţe agricole (177)Chimie (75)Biologie (113)Economie (18)Filosofie (7)Drept (70)Sociologie (20)Administrare publică (4)Studiul artelor, culturologie (7)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Filologie (4)Geologie şi Mineralogie (6)Istorie (3)Geografie (10)Pedagogie (15)Medicină (2)Psihologie (2)Ştiinţe politice (9)Ştiinţe fizico-matematice (69)