IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Instituții responsabile de ediție:
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei
Responsabili de ediție: Capcelea V.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: Tipogr. „Indigou Color”
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3316-1-6
CZU: 082:378(478)=135.1=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 august 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (16)Ştiinţe agricole (158)Biologie (49)Drept (54)Studiul artelor, culturologie (7)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Sociologie (12)Filologie (4)Chimie (72)Geologie şi Mineralogie (6)Istorie (3)Economie (14)Filosofie (3)Geografie (10)Pedagogie (15)Medicină (2)Psihologie (2)Ştiinţe politice (9)Ştiinţe fizico-matematice (69)