IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice09
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice3/34/5
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 10
4 publicatii cu CZU (40%)
1 publicatii cu DOI (10%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 1 ORCID (16.7%),
,
H-index autori
Monografii Tabel(1)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 10. Descărcări - 112. Vizualizări - 5046.
Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2023 - 1

Probleme și măsuri prioritare în dezvoltarea sistemelor publice de aprovizionare cu apă și canalizare din regiunea de dezoltare nord a Republicii Moldova
Bacal Petru , Prisacari Maria , Railean Veronica , Savin Veronica , Burduja (Vîrlan) Daniela
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Programul operațional regional nord 2022-2024 – principalul document strategic pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare regională în nordul Republicii Moldova
Prisacari Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 514-516.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Prefață
Cebotari Mariana
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 3-3.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici și metode de evaluare a impactului asistenței externe
Roşcovan Mihai , Prisacari Maria
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Abordări teoretice ale politicilor de dezvoltare regională
Prisacari Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 490-493.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea transparenței decizionale prin implementarea sistemului electronic de achiziţii m-tender în Republica Moldova
Ciobanu Ion , Josan-Ţaranu Ana
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 514-519.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cadrul legal și instituțional al dezvoltării regionale în Republica Moldova
Cojocaru Inga , Bodrug Ion
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 21-26.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele dezvoltării capitalului uman în regiunea „Nord” a Republicii Moldova: situația demografică și a forței de muncă
Cojocaru Igor , Cojocaru Inga
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 26-31.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Constatarea competenţei manageriale la învăţătorii claselor primare ca factor al succesului şcolar
Bodrug Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Probleme regionale ale reproducerii și ocupării forței de muncă
Cebotari Mariana
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Chişinău: Impressum SRL, 2021, ISBN 978-9975-62-442-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10