IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-27 09:05
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (3 din 4)55
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole542301763108025341232
Volume29484402706
Total57135020313508

Vizualizări   1654Descărcări   105

Conţinutul numărului de revistă

Metode moderne de evaluare4-12

CZU: 37.013

Afanas Dorin
Asistenţa psihopedagogică a personalităţii accentuate 12-19

CZU: 316.624+37.015.3

Scripa Tatiana
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real19-28

CZU: 378.147

Bleandură Nicoleta
Metodologia dezvoltării competenţelor la disciplina „bazele programării”28-33

CZU: 378.147:004.4

Cabac Valeriu , Deinego Nona
Formarea viitorului profesor de informatică din perspectiva tehnologiei orientată obiect34-39

CZU: 378.126:004

Gîncu Silviu
Compontele paradigmei formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică în învăţămîntul preuniversitar40-48

CZU: 373.3/.6

Botgros Ion , Franţuzan Ludmila , Bocancea Viorel
Constatarea competenţei manageriale la învăţătorii claselor primare ca factor al succesului şcolar48-51

CZU: 373.3.014.3

Bodrug Ion
Caracteristica hidrochimică a unor râuri mici din nordul Moldovei52-57

CZU: 574.52:556.53(478)

Calmuţchi Lidia , Racoviţă Ludmila , Melentiev Eugenia
Modalităţi de formare conceptuală a tineretului57-65

CZU: 37.035+316.648-053.6

Calmuţchi Laurenţiu , Levinţa Ştefan
Formarea competenţei de comprehensiune şi interpretare a textului66-71

CZU: 37.02:[82.09+821.135.1.09]

Ciorba-Lascu Tatiana
Aspecte didactice ale creării şi managementului reţelelor de învăţare71-75

CZU: 378.147

Negara Corina
Рассказ А.П. Чехова «Враги» (аспекты методики составления киносценария при изучении художественного произведения)75-80

CZU: 37.02:821.161.1

Герлован Ольга , Istratuc Olga
Aplicaţii ale elementelor de logică şi mulţimi la rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor acestora81-85

CZU: 37.02:51

Calmuţchi Laurenţiu , Hariton Andrei
Aspecte didactice ale procesului de traducere86-91

CZU: 37.02:81'25

Burea-Titica Svetlana , Oltu Dumitru
Формирование этноценностей и этноценностных ориентаций в условиях дополнительного образования91-96

CZU: 37.01:39

Томилин Лилиана
Aspectul metodologicomanagerialal cercetării ştiinţifice în domeniul educaţional96-105

CZU: 001.891:37.0

Bursuc Oleg , Bursuc Alexandra , Untu Vasile
Strategii de învăţare pentru formarea / dezvoltarea deprinderilor de lucru independent ale studenţilor106-113

CZU: 378.147.111

Vovnenciuc Olga
Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar113-118

CZU: 37.016:821.09

Zdraguş Vera
Formarea competenţelor matematice de rezolvare a problemelor tipice în clasele primare118-126

CZU: 373.3.016:51

Calmuţchi Laurenţiu , Hariton Andrei , Cojocaru Ion
Principiile de evaluare a elementelor contabile în instituţiile publice126-132

CZU: 657.1

Taban Elena