IBN
Închide

38Publicaţii

133Descărcări

8062Vizualizări

Bacal Petru Simion
Cuvinte-cheie (104): taxe (5), region (4), water (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru, Ursu Andrei, Bulimaga Constantin, Tărîţă Anatolie, Bejan Iurie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Răileanu Valentin, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activitatilor economice asupra aerului atmosferic în R.D. Centru
Bacal Petru, Sterpu Lunita, Urman Prascovia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în regiunea de Nord
Bacal Petru, Sterpu Lunita
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul de reglementare economică a utilizării apelor în bh RĂUT (în limitele RD Centru)
Bacal Petru, Railean Veronica, Burduja(Vîrlan) Daniela
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitatile utilizarii resurselor de apa în BH RAUT (în limitele RD Centru)
Burduja(Vîrlan) Daniela, Bacal Petru, Ciocan Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State and use of lakes from central region of the Republic of Moldova
Bacal Petru, Jeleapov Ana, Burduja(Vîrlan) Daniela, Moroz Ivan
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the urban centers from the central development region on the consumption of water resources
Burduja(Vîrlan) Daniela12, Bacal Petru2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Analiza swot a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație prestate de întreprinderile asociației Moldova Apă - Canal în regiunea de dezvoltare centru
Burduja(Vîrlan) Daniela, Răilean Veronica, Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic analysis of water supply and sanitation services in the central development region of the Republic of Moldova
Railean Veronica1, Burduja(Vîrlan) Daniela12, Jeleapov Ana1, Bacal Petru2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova
Bacal Petru12, Railean Veronica2, Burduja(Vîrlan) Daniela21
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea obiectivelor strategiei naționale de adaptare la schimbarea climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora
Bacal Petru, Nedealcov Maria, Răileanu Valentin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi probleme în implimentarea strategiilor naţionale de conservare a diversităţii biologice
Nistor Valentina, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities of water consumption in the center region of development of the Republic of Moldova
Burduja(Vîrlan) Daniela1, Railean Veronica1, Bacal Petru2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza economică și geografică a serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație în spatial hidrografic Dunăre-Marea Neagră (sectorul Republicii Moldova)
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics and branch structure of water consumptions in the Republic of Moldova
Bacal Petru, Burduja(Vîrlan) Daniela
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 7 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea economică a impactului apelor reziduale în regiunea de dezvoltare Centru
Bacal Petru12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The pressure of natural and anthropogenic factors on the status of soil from central development region
Crîşmaru Valentin, Bacal Petru, Bejan Iurie
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 7 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Analiza spațială și ramurală a impactului surselor staționare de poluare a aerului în regiunea de nord
Bacal Petru, Boian Ilie, Urman Prascovia
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic and geografical aspects of water use in the Prut river basin (The sector of the Republic of Moldova)
Bacal Petru
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38