IBN
Închide

128Publicaţii

544Descărcări

39401Vizualizări

Bacal Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 34.
Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 2. Contribuții - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 13
 • 1.2.Contribuții în monografii - 12
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 23
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 11
 • 7. Teze și rezumate ale tezelor de doctorat
 • 7.1. Teze și rezumate ale tezelor de doctor în științe
 • 7.1.2.Rezumate ale tezelor de doctor în științe - 2
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 7
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 2
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 2

2023 - 5

Aplicarea amenzilor pentru încălcarea legislației de folosință și protecție a solului și subsolului în RD nord
Bacal Petru , Sterpu Lunita
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of draft river basin management plan for the Danube-Prut and Black Sea district in Republic of Moldova, 2022-2027 : Thematic summary
Bejan Iurie, Bacal Petru, Castraveţ Tudor
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2023 / ISBN (pdf) 978-9975-3598-9-4
Disponibil online 20 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea consumului de apă în Republica Moldova
Burduja (Vîrlan) Daniela , Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme și măsuri prioritare în dezvoltarea sistemelor publice de aprovizionare cu apă și canalizare din regiunea de dezoltare nord a Republicii Moldova
Bacal Petru1 , Prisacari Maria2 , Railean Veronica1 , Savin Veronica2 , Burduja (Vîrlan) Daniela1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
2 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări, probleme și recomandări ale investițiilor în sectorul de aprovizionare cu apă și sanitație din regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova
Răilean Veronica , Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 14

Aplicarea instrumentelor economice de reglementare a impactului asupra aerului atmosferic în regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica efectivului populației în zona de impact a che nistrean
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dniester Hydro Power Complex Social and Environmental Impact Study: Non-technical summary
Bacal Petru, Burduja (Vîrlan) Daniela, Cazanţeva Olga, Cojocari Alexandru, Corobov Roman, Donica Ala, Filipenco Serghei, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel, Purcic Veaceslav, Railean Veronica, Sîrodoev Ghenadie, Talpă Nicolae, Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel, Trombitki Ilie
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie,
4 Academia de Studii Economice din Moldova,
5 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
6 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-938-5
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the direct costs for water supply of the localities from the Republic of Moldova within the limits of the Dniester river basin
Răilean Veronica , Bacal Petru
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17, R. 2022. Iași. .
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea utilizării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova. Studiu de caz: RD Nord
Burduja (Vîrlan) Daniela, Bacal Petru
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-3586-1-3
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile regionale ale captării și distribuției resurselor de apă în Republica Moldova
Bacal Petru12 , Burduja (Vîrlan) Daniela12
1 Școala Doctorală a ASEM,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării resurselor de apă în districtul bazinului hidrografic Nistru (sectorul Republicii Moldova)
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17, R. 2022. Iași. .
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări și probleme în reformarea cadrului legal și instituțional în domeniul gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela
Institutul de Ecologie şi Geografie
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări și probleme în subvenționarea sectorului de aprovizionare cu apă și sanitație din regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova
Bacal Petru1 , Răilean Veronica21
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Status and use of water supplly and sewerage systems in the Northern Devellopment Regiion of the Republlc of Molldova
Bacal Petru , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Burduja (Vîrlan) Daniela
Institute of Ecology and Geography
Central European Journal of Geography and Sustainable Development (CEJGSD)
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2668-4322
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Nistrean: Rezumat non-tehnic
Bacal Petru, Burduja (Vîrlan) Daniela, Cazanţeva Olga, Corobov Roman, Donica Ala, Filipenco Serghei, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel, Purcic Veaceslav, Railean Veronica, Sîrodoev Ghenadie, Talpă Nicolae, Trombitki Ilie, Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Institutul de Zoologie,
4 Academia de Studii Economice din Moldova,
5 Universitatea de Stat din Moldova,
6 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
7 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-937-8
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The peculiarities of the use of water resources in the Dniester hydrographical district (sector of the Republic of Moldova)
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 17 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The peculiarities of water use in the Răut river basin (Republic of Moldova)
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Ciocan Nadejda
Institute of Ecology and Geography
Central European Journal of Geography and Sustainable Development (CEJGSD)
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2668-4322
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование социальных и экологических воздействий Днестровского гидроэнергетического комплекса: Нетехническое резюме
Bacal Petru, Burduja (Vîrlan) Daniela, Donica Ala, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel, Cazanţeva Olga, Cojocari Alexandru, Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel, Purcic Veaceslav, Railean Veronica, Sîrodoev Ghenadie, Trombitki Ilie, Talpă Nicolae, Filipenco Serghei
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Zoologie,
5 Academia de Studii Economice din Moldova,
6 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-939-2
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Analiza economico-financiară a serviciilor de aprovizionare cu apă în așezările urbane din regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova
Railean Veronica , Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Sterpu Lunita
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16, R. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea amenzilor pentru încălcarea legislației de protecție a resurselor biodiversității în regiunea de nord a Republicii Moldova
Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru încălcarea legislației de folosință și protecție a resurselor de apă în regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova
Bacal Petru1 , Burduja (Vîrlan) Daniela12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale ale evoluției populației și așezărilor umane
Lozovanu Dorin , Matei Constantin , Hachi Mihai , Bacal Petru , Bejan Iurie , Morozan Stela , Railean Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Chişinău: Impressum SRL, 2021. ISBN 978-9975-62-442-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica efectivului populației DIN DH Nistru (Sectorul Republicii Moldova)
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela
Institutul de Ecologie şi Geografie
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 41, R. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica mișcării naturale și reproducerea populației
Matei Constantin , Hachi Mihai , Bacal Petru , Morozan Stela , Bunduc Petru , Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Chişinău: Impressum SRL, 2021. ISBN 978-9975-62-442-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări și probleme în dezvoltarea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile urbane și rurale din regiunea de nord a Republicii Moldova
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Railean Veronica
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16, R. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bacal Petru, Mogîldea Vladimir, Jeleapov (Chişciuc) Ana, , Railean Veronica, Sandu Maria, Sterpu Lunita
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chișinău, 2021 / ISSN 978-9975-62-438-1
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea și utilizarea surselor necentralizate de aprovizionare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord
Burduja (Vîrlan) Daniela , Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 24

Aprecierea resurselor turistice antropice din bazinul cursului de mijloc al fluviului Nistru
Bacal Petru1 , Lungu Dorin2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Așezarea geografică și componența teritorială.
Lozovanu Dorin , Bacal Petru , Hachi Mihai
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului ecologic al emisiilor auto asupra vegetației din ecosistemele urbane
Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin, Mogîldea Vladimir
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-2-5
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în spațiul urban al regiunii de dezvoltare centru
Bacal Petru , Sterpu Lunita
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul asupra aerului atmosferic
Bacal Petru , Sterpu Lunita , Urman Prascovia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul asupra apelor
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Cocîrţă Petru , Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul asupra resurselor funciare
Crîşmaru Valentin , Boboc Nicolae , Cocîrţă Petru , Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii macroeconomici regionali
Bacal Petru , Răileanu Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării apei în bazinul hidrografic al râului Cubolta
Burduja (Vîrlan) Daniela , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Burduja (Vîrlan) Daniela , Bacal Petru , Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării resurselor de apă în regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova
Burduja (Vîrlan) Daniela , Bacal Petru , Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul de gestionare a bazinului hidrografic al râului Botna. Planul tehnic
Bejan Iurie, Angheluţa Viorica, Ţîţu Pavel, Bacal Petru, Stratan Liliana, Iurciuc Boris
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale,
Chişinău, 2020
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPORT Sub-studiu de analiză a impactului asupra componentei socio – economice
Negrei Costel, Bacal Petru, Acatrini Paul, Vîjeu Alexandra, Grigorescu Florentina, Neagu Teodor, Borlea Silvia, Matei Octavian, Dediu Florina, Stamat Ionuţ, Doba Alexandra, Nistorescu Marius Costin
1 EPC Consultanta de Mediu SRL,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
2020
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Bacal Petru, Lozovanu Dorin, Matei Constantin, Bulimaga Constantin, Cocîrţă Petru, Crîşmaru Valentin, Hachi Mihai, Florea Serafim, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Boian Ilie, Bacal Svetlana, Cujbă Vadim, Bunduc Petru, Mogîldea Vladimir, Burduja (Vîrlan) Daniela, Moroz Ivan, Răileanu Veronica, Ciobanu Cristina, Budeanu Valentina, Roşca Igor, Sterpu Lunita, Urman Prascovia, Pântea Călin
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3236-5-9
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Bacal Petru, Lozovanu Dorin, Matei Constantin, Bulimaga Constantin, Cocîrţă Petru, Crîşmaru Valentin, Hachi Mihai, Florea Serafim, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Boian Ilie, Bacal Svetlana, Cujbă Vadim, Bunduc Petru, Mogîldea Vladimir, Burduja (Vîrlan) Daniela, Moroz Ivan, Răileanu Veronica, Ciobanu Cristina, Budeanu Valentina, Roşca Igor, Sterpu Lunita, Urman Prascovia, Pântea Călin
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3236-5-9
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Bacal Petru, Lozovanu Dorin, Matei Constantin, Bulimaga Constantin, Cocîrţă Petru, Crîşmaru Valentin, Hachi Mihai, Florea Serafim, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Boian Ilie, Bacal Svetlana, Cujbă Vadim, Bunduc Petru, Mogîldea Vladimir, Burduja (Vîrlan) Daniela, Moroz Ivan, Răileanu Veronica, Ciobanu Cristina, Budeanu Valentina, Roşca Igor, Sterpu Lunita, Urman Prascovia, Pântea Călin
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3236-5-9
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea economică a utilizării resurselor de apă în orașele Regiunii de Dezvoltare Centru
Bacal Petru , Railean Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea economică a utilizării resurselor de apă în orașele regiunii de dezvoltare centru
Bacal Petru , Railean Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele de apă și utilizarea acestora
Bacal Petru , Boboc Nicolae , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Burduja (Vîrlan) Daniela , Răileanu Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele funciare și pedologice
Crîşmaru Valentin , Florea Serafim , Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and dynamics of economic activities in the Northern Development Region of the Republic of Moldova
Railean Veronica , Bacal Petru
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 40. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul diagnostic al ecosistemelor urbane si rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord
Bulimaga Constantin
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-3-2
Disponibil online 4 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 128