IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice023
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice11/616/7
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 79
47 publicatii cu CZU (59.5%)
2 publicatii cu DOI (2.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 17 ORCID (40.5%),
4 Google Scholar ID (9.5%),
6 Scopus Author ID (14.3%)
H-index autori
Proiecte Tabel(3)
Lista publicaţiilor - 79. Descărcări - 2221. Vizualizări - 83431.
Articole în reviste din RM - 66. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 35
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 25
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2020 - 1

Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic
Crudu Valentin , Ţurcanu Carolina
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Curriculum pentru disciplina opțională Matematica aplicativă: Clasa a IX-a
Achiri Ion , Ceapa Valentina , Copăceanu Roman , Cotelea Alexei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-114. Vizualizări-1344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synergy of Higher Education and Research
Usaci Doina
Fostering Knowledge Triangle in Moldova
2017. Chişinău. 082:378=135.1=111 F 81. 34-39.
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

Aspecte metodologice în abordarea textului prin audiere
Popovici Angela
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 29-34.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru carieră. Realităţi şi perspective
Sclifos Lina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Andriţchi Viorica , Isac Ştefania , Cebanu (Slutu) Lilia , Clichici Veronica , Mija Violeta , Ţurcan Natalia , Calancea Natalia , Gherştega Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-112. Vizualizări-1574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea domeniilor: managementul calităţii şi managementul curriculumului
Gherştega Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-45. Vizualizări-1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa artelor sau conexiuni inverse
Cotoviţcaia Daniela
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 72-76.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul curriculumului universitar – parte componentă a managementului universitar
Gherştega Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. Tipografia "A & V Poligraf". 19-23.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea curriculumul liceal la Informatică
Gremalschi Anatol , Prisăcaru Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olympiads in informatics in Republic of Moldova
Gremalschi Anatol , Prisăcaru Angela , Corlat Sergiu
Olympiads in Informatics
Ediţia a 28-a. 2016. Vilnius, Lituania. Vilnius University. 255-262.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soft-ul educaţional – instrument util în desfăşurarea unui demers didactic individualizat
Prisacaru Angela
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 238-241.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea culturii din Basarabia interbelică în învăţământul preuniversitar al Republicii Moldova
Şevciuc Maria
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. SRL „Garomont Studio”. 13-21.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Implementarea tehnologiilor informaționale în educație: perspective de la etajul 4 al clădirii Guvernului
Perciun Dan
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În spiritul dreptăţii şi al iubirii
Fusu Corina
Limba Română
Nr. 5-6(234) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea aspectelor de prevenire și protecție a copiilor față de violență în curriculum-ul de formare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice
Lisnic Elena
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 22(2) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană la nivel educațional: provocări şi avantaje
Usaci Doina , Frunze Lilia , Cazacu Tamara
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 188-192.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici educaţionale: concept şi tendinţe
Cojocaru Tudor
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(89) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-111. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bibliotecii din învățămînt în demersul de modernizare a sectorului educației
Handrabura Loretta
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpunerea managerială a implementării curriculumului în instituţia de învăţămînt
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 79