IBN
Închide
Mija Violeta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1 , Afanas Aliona1 , Vicol Nelu1 , Andriţchi Viorica1 , Isac Ştefania1 , Cebanu (Slutu) Lilia1 , Clichici Veronica1 , Mija Violeta1 , Ţurcan Natalia1 , Calancea Natalia1 , Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie
Baciu Sergiu , Mija Violeta , Andriţchi Viorica , Şleahtiţchi Mihail , Cerbuşca Pavel , Martea Galina , Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-67. Vizualizări-1407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Asigurarea condiţiilor igienice în instituţiile de învăţământ –componentă de bază în asigurarea calităţii procesului educational
Cebanu (Slutu) Lilia1 , Mija Violeta1 , Hăbăşescu Ion2 , Cebanu Serghei2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia educaţiei în Republica Moldova
Guţu Vladimir1 , Bucun Nicolae2 , Cemortan Stela2 , Pâslaru Vladimir2 , Mija Violeta2 , Velişco Nadejda3 , Ghicov Adrian3 , Parlicov Eugenia3 , Volcov Valeriu
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-192. Vizualizări-2234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4