IBN
Închide
Andriţchi Viorica Ion
Cuvinte-cheie (59): motivaţie (3), formare profesională continuă (2), valori (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Climatul organizaţional – factor de implementare a curriculumului şcolar
Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)
Vicol Nelu1, Pogolşa Lilia1, Andriţchi Viorica1, Butnaru Cristina12, Voloh Lilia1, Vrabii Violeta1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Național „Costache Negri”,Galați
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile – sistem de referinţă al cadrelor didactice în activitatea și dezvoltarea profesională
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte ale managementului calitații formarii profesionale continue a cadrelor didactice
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni metodologice ale procesului de formare continuă a managerilor din învățământul general
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea anuală a cadrelor didactice: a fi sau a nu fi
Andriţchi Viorica
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu(Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Abordări teoretice ale mentoratului din perspectiva dezvoltării profesionale
Andriţchi Viorica1, Balan Tatiana12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga“
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii formării profesionale continue a cadrelor didactice:valori, principii, acţiuni
Andriţchi Viorica
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale
Balan Tatiana, Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aviz la monografia Stilurile manageriale în instituţia preşcolară, autori Victoria Cojocaru, Lilia Cebanu
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţii teoretico-praxiologice ale motivaţiei pentru asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(81-82) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Valenţe ale teoriilor motivării resurselor umane
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 8

Competenţe manageriale specifice Managementului resurselor umane în învăţământ
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape şi contribuţii valorice ale savanţilor din Republica Moldova în dezvoltarea managementului educaţional
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii în domeniul resurselor umane
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27