IBN
Închide

38Publicaţii

561Descărcări

16129Vizualizări

Andriţchi Viorica Ion
Cuvinte-cheie (107): motivaţie (3), ethics management (2), formare profesională continuă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general din perspectivă constructivistă
Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia acţiunilor pedagogice pentru formarea atitudinilor – element central al competenţei şcolare
Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Calitatea cadrului didactic – indicator al eficacităţii sistemului educaţional naţional
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul etic – finalitate a managementului eticii la nivel organizaționa
Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competențelor școlare din perspectiva principiului integralității
Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor la finele învățământului primar prin valorificarea testului de tip integrat
Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori și principii ale managementului eticii în contextul dezvoltării culturii etice în instituția școlară
Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Climatul organizaţional – factor de implementare a curriculumului şcolar
Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)
Vicol Nelu1, Pogolşa Lilia1, Andriţchi Viorica1, Butnaru Cristina12, Voloh Lilia1, Vrabii Violeta1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Național „Costache Negri”,Galați
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile – sistem de referinţă al cadrelor didactice în activitatea și dezvoltarea profesională
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte ale managementului calitații formarii profesionale continue a cadrelor didactice
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni metodologice ale procesului de formare continuă a managerilor din învățământul general
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea anuală a cadrelor didactice: a fi sau a nu fi
Andriţchi Viorica
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu (Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi şi tehnici de organizare eficientă a timpului
Mihăilescu Natalia12, Andriţchi Viorica1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Abordări teoretice ale mentoratului din perspectiva dezvoltării profesionale
Andriţchi Viorica1, Balan Tatiana12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga“
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii formării profesionale continue a cadrelor didactice:valori, principii, acţiuni
Andriţchi Viorica
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-27. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale
Balan Tatiana, Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova: realităţi şi perspective
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38