IBN
Închide

49Publicaţii

2440Descărcări

41186Vizualizări

Andriţchi Viorica
Cuvinte-cheie (141): values (3), valori (3), motivaţie (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 20
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 8

Învățământul profesional medical dual - o formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic
Negrean Mariana , Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviz la monografia Funcționalitatea integralității și continuității în educația copiilor
Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale abordării transdisciplinare în învățământ
Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar
Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanță în dezvoltarea profesională prin promovarea cercetării în nursing
Negrean Mariana , Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul meritologic în învăţământ, autor Tatiana Callo, dr. hab., prof. univ
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școlile doctorale – factor esențial în formarea capitalului uman al țării
Andriţchi Viorica
Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Învățământul superior din Republica Moldova: performanțe, probleme, perspective de dezvoltare
Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-58. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni normative ale evaluării competențelor școlare ale elevilor din învățământul primar (Republica Moldova)
Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Tiraspol State University (TSU)
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general din perspectivă constructivistă
Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia acţiunilor pedagogice pentru formarea atitudinilor – element central al competenţei şcolare
Andriţchi Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Calitatea cadrului didactic – indicator al eficacităţii sistemului educaţional naţional
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul etic – finalitate a managementului eticii la nivel organizaționa
Andriţchi Viorica , Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-117. Vizualizări-1694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competențelor școlare din perspectiva principiului integralității
Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor la finele învățământului primar prin valorificarea testului de tip integrat
Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori și principii ale managementului eticii în contextul dezvoltării culturii etice în instituția școlară
Andriţchi Viorica , Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Climatul organizaţional – factor de implementare a curriculumului şcolar
Andriţchi Viorica , Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-1236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)
Vicol Nelu1 , Pogolşa Lilia1 , Andriţchi Viorica1 , Butnaru (Sandache) Cristina12 , Voloh Lilia1 , Vrabii Violeta1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Național „Costache Negri”,Galați
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile – sistem de referinţă al cadrelor didactice în activitatea și dezvoltarea profesională
Andriţchi Viorica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-154. Vizualizări-1366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49