IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-21 18:14
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)17
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50426542390434961194
Volume27446092493
Total53131003211536

Vizualizări   1750Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-3
Modelarea matematică a reacțiilor chimice de combinare4-8

CZU: 517.9:54

Afanas Dorin , Calmuţchi Lidia
Межпредметные связи «математика - философия» в словацкой гимназии8-20

CZU: 37.016:[51+1](437.6)

Амброзы Мариан
Instruirea diferenţiată20-24

CZU: 37.02:53

Băncilă Simion , Şipunov Artur
Modalităţi de individualizare a formarii viitorilor profesori de informatică24-29

CZU: 378.126:004

Cabac Ghenadie
Abordări teoretice în demersul pedagogic al performanței29-35

CZU: 37.013.2

Ceapa Valentina
Organizarea lucrului cu copiii dotați la treapta gimnaziala35-40

CZU: 373.5.091

Ciuvaga Victor
Programarea orientată pe obiect: particularităţi de predare41-45

CZU: 37.02:004

Gasnaş Ala
Problema grupării surselor de curent electric continuu45-49

CZU: 37.016:537.3

Gheorghiţă Eugen , Guţuleac Leonid , Spînu Vasile , Untilă Pantelei
Importanţa şi locul problemelor distractive în ciclul primar de matematică49-55

CZU: 373.3.02:51

Hariton Andrei
Proiectarea curriculară în învăţământul de performanţă la informatică 55-61

CZU: 37.016.046:004

Lupu Ilie , Gremalschi Anatol , Corlat Sergiu
Competenţe TIC ale învăţătorului, necesare unui învăţămînt de performanţă61-65

CZU: 371.136:004

Pavel Maria