IBN
Închide
Clichici Veronica Valentin
Cuvinte-cheie (61): curriculum (6), educaţie timpurie (5), learning and development standards (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Managementul implementării documentelor de politici în educația timpurie:abordări teoretice și metodologice
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea copilului pentru debutul școlar în instituția de educație timpurie: probleme și soluții
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordări conceptuale privind pregătirea și adaptarea copilului pentru școală
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind dezvoltarea curriculară în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea organizării și realizării procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice privind asigurarea curriculumului în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-111. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Evaluarea – elementul fundamental al asigurării calităţii în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul – premisă a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare în educația timpurie
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Hadîrcă –  ascendentă a creativităţii ştiinţifice
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a performanţelor copiilor în domeniul dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor educaționale în educația timpurie
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice privind  metodologia de asigurare a procesului educaţiei timpurii  în raport cu SÎDC
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella, Dascal Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea creativă a domeniului de dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii la preșcolari
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte psihopedagogice ale activităţii copilului preşcolar în conformitate cu domeniile de dezvoltare
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia timpurie – oportunitate şi necesitate a dezvoltării globale a copilului
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu(Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Managementul timpului şi dezvoltarea profesională continuă a cadrului didactic
Clichici Veronica
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe europene în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Evaluarea percepţiei cadrelor didactice privind situaţia educativului în şcoală
Hadîrcă Maria, Cebanu(Slutu) Lilia, Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 July, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Proiectarea curriculumului de educaţie pentru timpul liber la liceeni
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23