IBN
Închide
Clichici Veronica Valentin
Cuvinte-cheie (74): curriculum (8), early education (6), educaţie timpurie (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Evoluția dezvoltării curriculumului în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul implementării documentelor de politici în educația timpurie:abordări teoretice și metodologice
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul implementării și monitorizării documentelor de politici curriculare în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii pedagogice privind implementarea documentelor de politici curriculare în educația timpurie
Clichici Veronica, Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea copilului pentru debutul școlar în instituția de educație timpurie: probleme și soluții
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde de calitate privind realizarea procesului educației timpurii
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științe și tehnologii – un domeniu de activitate inovativ în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordări conceptuale privind pregătirea și adaptarea copilului pentru școală
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind dezvoltarea curriculară în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea organizării și realizării procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice privind asigurarea curriculumului în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-134. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Evaluarea – elementul fundamental al asigurării calităţii în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul – premisă a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare în educația timpurie
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Hadîrcă –  ascendentă a creativităţii ştiinţifice
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a performanţelor copiilor în domeniul dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor educaționale în educația timpurie
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice privind  metodologia de asigurare a procesului educaţiei timpurii  în raport cu SÎDC
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella, Dascal Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea creativă a domeniului de dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii la preșcolari
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte psihopedagogice ale activităţii copilului preşcolar în conformitate cu domeniile de dezvoltare
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia timpurie – oportunitate şi necesitate a dezvoltării globale a copilului
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29