IBN
Închide
Gremalschi Anatol
Cuvinte-cheie (52): informatica (2), pedagogical models (1), Olympiads (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Dezvoltarea curriculară în învățământul general: lecțiile învățate și orientări pentru anii 2020-2030
Gremalschi Anatol12
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul formarii continue a cadrelor didactice la matematică
Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogical models for preparing gifted and extra-gifted students for national and international competitions in informatics
Gremalschi Anatol
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Dezvoltarea curriculară în învăţământul profesional tehnic dual
Gremalschi Anatol1, Gîncu Silviu2
1 Institutul de Politici Publice,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea curriculară la informatică
Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2, Prisăcaru Angela3
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi dezvoltarea culturii informaţionale şi a gândirii algoritmice în învăţământul general
Gremalschi Anatol12, Prisăcaru Angela23
1 Institutul de Politici Publice,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul formării continue a cadrelor didactice la informatică
Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2, Prisăcaru Angela3
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Calitatea curriculumului centrat pe competenţe
Gremalschi Anatol
Institutul de Politici Publice
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nivelului de formare a competenţelor-cheie în învăţământul general
Gremalschi Anatol
Institutul de Politici Publice
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea Educaţiei financiare în curricula naţionale
Cara Angela1, Gremalschi Anatol2, Achiri Ion1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Institutul de Politici Publice
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea curriculumul liceal la Informatică
Gremalschi Anatol1, Prisăcaru Angela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Actualizarea curriculumului şcolar la informatică în contextul parteneriatelor şcoală  mediul de afaceri
Lupu Ilie, Gremalschi Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea curriculară în învăţămîntul profesional-tehnic: lecţiile învăţate în domeniul TIC
Gremalschi Anatol
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea manualelor digitale în învăţământul din Republica Moldova
Lupu Ilie, Gremalschi Anatol, Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politică educaţională: reconceptualizare a învăţământului liceal
Gremalschi Anatol, Gavriliţă Galina, Paiu Mihai
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suporturi didactice digitale pentru pregătirea de performanţă la informatică
Chistruga Gheorghe, Lupu Ilie, Gremalschi Anatol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Proiectarea curriculară în învăţământul de performanţă la informatică
Lupu Ilie, Gremalschi Anatol, Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aviz la studiul monografic „Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viitorii profesori de informatică”, autori Ilie Lupu, Valeriu Cabac, Silviu Gâncu
Gremalschi Anatol
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea curriculară în învăţămîntul vocaţional: un instantaneu al domeniului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
Gremalschi Anatol
Institutul de Politici Publice
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(81-82) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Modele de ascensiune în carieră caracteristice Republicii Moldova
Slonovschi Dumitru, Casap Lucia, Gremalschi Anatol
Ministerul Ocrotirii Sănătăţii
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26