IBN
Închide
Chicu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 20
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

The factors that determine the quality of adult learning education
Chicu Valentina
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 15 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Implementarea curriculumului universitar ca process de cocreare
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Abordarea complexității în managementul implementării curriculumului
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Aspecte ale managementul implementării curriculumului în programele de studii superioare de master
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul co-creării în management și didactică universitară
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Calitatea managementului în contextul implementării curriculumului
Chicu Valentina
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Cultura calității
Chicu Valentina12 , Lîsenco Serghei23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica,
3 Centrul de Dezbateri Criuleni
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Formarea profesională inițială în contextul implementării curriculumului la decizia școlii
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea şi dezvoltarea în educaţie
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vârsta învățării
Chicu Valentina12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Înţelegerea împărtăşită a calităţii – oportunitate pentru asigurarea calităţii
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Transpunerea managerială a implementării curriculumului în instituţia de învăţămînt
Chicu Valentina
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Director, manager, lider…
Chicu Valentina
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evaluarea în incluziunea educațională: de la teorie la practică
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Competenţe profesionale în contextul implementării curriculumului centrat pe formare de competenţe
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(67) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria , Rogojină Didina , Silistraru Nicolae , Pâslaru Vlad , Callo Tatiana , Afanas Aliona , Spînu Lilia , Chicu Valentina , Solovei Rodica , Volcov Valeriu , Rabacu Ion , Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-55. Vizualizări-1556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Creativitatea şi incluziunea: paralele, tangente ori...?
Chicu Valentina
Centrul de zi „Speranţa“
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(53) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Centrul de Resurse" Inclusiv EU"
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(48) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea părinţilor în activitatea şcolii
Goraş-Postică Viorica , Chicu Valentina , Cheianu-Andrei Diana , Bezede Rima
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(52) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul sinergiei
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Să mărim şansele de succes pentru fiecare copil
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(47) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala de vară pentru cadre didactice
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(49) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Managementul implementării curriculumului în instituţia de învăţămînt preşcolar
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea şi realizarea calităţii în educaţie
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referatul ca instrument al managementului calităţii
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-135. Vizualizări-1406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Ce ia naştere acolo unde inima întîlneşte raţiunea?
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

De la administrator la manager de la manager la cultură organizaţională
Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(28) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Conferinţa Învăţare prin Cooperae-realizări şi perspective
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(19) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea şi analiza în contextul implementării şi renovării curriculum
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(17) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 5

"Învăţarea prin Cooperare"
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(12) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea şcolii rurale: probleme şi perspective
Musteaţă Simion , Malcoci Ludmila , Cincilei Cornelia , Goraş-Postică Viorica , Chicu Valentina , Şalaru Gheorghe , Cojocaru Tudor
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(16) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala de vară în cadrul Proiectului Învăţare prin Cooperare
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala rurală mică în perioada de tranziţie
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(15) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde de competenţă ale directorului adjunct din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
Cerbuşca Pavel , Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(16) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 - 2

Factorul uman şi schimbarea
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(2) / 2000 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerul despre managementul schimbării
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(1) / 2000 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36