IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (140): higher education (3), quality assurance (3), Managementul calităţii (2)
Manifestări ştiinţifice organizate16
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (2 ORCID ) 0%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 71. Descărcări - 932. Vizualizări - 32205.
Articole în reviste din RM - 65. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Curriculum pentru disciplina opțională Matematica aplicativă: Clasa a IX-a
Achiri Ion, Ceapa Valentina, Copăceanu Roman, Cotelea Alexei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-76. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Aspecte metodologice în abordarea textului prin audiere
Popovici Angela
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 29-34.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru carieră. Realităţi şi perspective
Sclifos Lina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Andriţchi Viorica, Isac Ştefania, Cebanu (Slutu) Lilia, Clichici Veronica, Mija Violeta, Ţurcan Natalia, Calancea Natalia, Gherştega Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea domeniilor: managementul calităţii şi managementul curriculumului
Gherştega Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa artelor sau conexiuni inverse
Cotoviţcaia Daniela
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 72-76.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea curriculumul liceal la Informatică
Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soft-ul educaţional – instrument util în desfăşurarea unui demers didactic individualizat
Prisacaru Angela
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 238-241.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea culturii din Basarabia interbelică în învăţământul preuniversitar al Republicii Moldova
Şevciuc Maria
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. SRL „Garomont Studio”. 13-21.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Implementarea tehnologiilor informaționale în educație: perspective de la etajul 4 al clădirii Guvernului
Perciun Dan
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În spiritul dreptăţii şi al iubirii
Fusu Corina
Limba Română
Nr. 5-6(234) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea aspectelor de prevenire și protecție a copiilor față de violență în curriculum-ul de formare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice
Lisnic Elena
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 22(2) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici educaţionale: concept şi tendinţe
Cojocaru Tudor
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(89) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bibliotecii din învățămînt în demersul de modernizare a sectorului educației
Handrabura Loretta
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpunerea managerială a implementării curriculumului în instituţia de învăţămînt
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Abordări teoretice în demersul pedagogic al performanței
Ceapa Valentina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artur Gorovei – 150 ani de la naştere.
Gandrabura Loretta
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale educaţiei interculturale a studenţilor alolingvi în baza limbii române
Usaci Doina
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Director, manager, lider…
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea iniţială a cadrelor didactice: context naţional
Petrov Elena
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 71