IBN
Închide

49Publicaţii

1131Descărcări

31741Vizualizări

Pogolşa Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 18
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2023 - 1

Repere metodologice de reconfigurare a învăţării. Ghid metodologic la Aria curriculară Educație socioumanistă
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Competența profesională didactică – indiciu de performanță și eficiență în procesul de profesionalizare a carierei didactice
Pogolşa Lilia1 , Perliman Victoria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componența de cercetare în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul general
Pogolşa Lilia , Morari Natalia
Institutul de cercetare, inovare și transfer tehnologic, UPSC
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea cercetărilor pedagogice în educaţie
Pogolşa Lilia
Institutul de cercetare, inovare și transfer tehnologic, UPSC
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 29 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приветствени слова
Поголша Лилия
Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. ISBN 978-9975-163-09-5..
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Conceptul de paradigmă în științele educației: analize și reflecții.
Pogolşa Lilia , Perliman Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de știinţe ale educaţiei la 80 de ani de la fondare
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de științe ale educației: ascensiune, performanțe, personalități
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații epistemice și socioculturale privind temporalitatea stadială și funcțiile școlii
Pogolşa Lilia , Vicol Nelu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Curriculumul pentru domeniul Arte, profilul Muzică: actualitate şi viziuni de perspectivă.
Pogolşa Lilia , Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate
Cotoviţcaia Daniela1 , Pogolşa Lilia2
1 Agenția națională pentru curriculum și evaluare,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea pedagogică a cadrelor didactice: un prezent recuperabil?
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Cadrul didactic, aşa cum este el – admirabil
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Bucun – o viață cât o istorie profesională
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Ascultarea activă - factor esenţial în procesul didactic
Pogolşa Lilia1 , Morari Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Andrei Straistă”, or. Anenii Noi
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-102. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetare versus formare profesională continuă
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)
Vicol Nelu1 , Pogolşa Lilia1 , Andriţchi Viorica1 , Butnaru (Sandache) Cristina12 , Voloh Lilia1 , Vrabii Violeta1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Național „Costache Negri”,Galați
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decernarea titlului academic onorific DOCTOR HONORIS CAUSA al IŞE lui Aurelian Silvestru, doctor în psihologie.
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia: un genus proximum al valorilor naţionale
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Isac Ştefania , Ţurcan Natalia , Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul proiectului de cercetare pedagogică asupra calităţii procesului educaţional în instituţiile de învăţământ general
Pogolşa Lilia1 , Morari Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Andrei Straistă”, or. Anenii Noi
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inserţiuni pragmatice în predarea Religiei în școală
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ralierea sistemului educațional național la cerințele integrării europene: conceptualizări și realizări
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Isac Ştefania , Gherştega Tatiana , Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale
Pogolşa Lilia , Achiri Ion , Nastas Svetlana , Botgros Ion , Crudu Valentin
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Educaţia de azi – viitorul de mâine
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-57. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1 , Afanas Aliona1 , Vicol Nelu1 , Andriţchi Viorica1 , Isac Ştefania1 , Cebanu (Slutu) Lilia1 , Clichici Veronica1 , Mija Violeta1 , Ţurcan Natalia1 , Calancea Natalia1 , Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-105. Vizualizări-1302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia în educaţie
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-94. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Considerații cu privire la educația religioasă
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(45) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea umană a calităţii învăţământului – cadrele didactice
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea umană a calităţii învăţământului – cadrele didactice
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O contribuție la comoara cantemiriană
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile educaţiei moral-spirituale
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Eficientizarea învățământului – vector al politicilor educaționale moderne
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

AVIZ la lucrarea Teoria şi praxiologia managementului curriculumului şcolar
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de management al diagnosticării curriculumului şcolar
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Managementul implementării Curriculumului de formare continuă a cadrelor didactice de Chimie, Biologie şi Fizică axat pe formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul modelării curriculumului
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profeţia unei vieţi închinate căutării sensului
Pogolşa Lilia , Bucun Nicolae , Vicol Nelu , Achiri Ion , Bâlici Veronica , Franţuzan Ludmila , Kerekeş Adelhaida , Simion Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul TEMPUS SALiS în susţinerea curriculumului pentru formarea competenţelor de cercetare la cadrele didactice
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

Aspecte teoretice şi metodologice ale formării axiologice a elevilor în cadrul disciplinelor socioumane
Pogolşa Lilia1 , Solovei Rodica1 , Cara Angela1 , Grigor Ina1 , Odoleanu Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul schimbării curriculumului şcolar
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-54. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul educaţional – una din condiţiile managementului de calitate a curriculumului
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea şi implementarea curriculumului şcolar din perspectiva şcolii prietenoase copilului
Bucun Nicolae1 , Pogolşa Lilia1 , Guţu Vladimir2 , Bolboceanu Aglaida1 , Achiri Ion1 , Hadîrcă Maria1 , Botgros Ion1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-91. Vizualizări-1815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea implementării curriculumului şcolar
Pogolşa Lilia1 , Guţu Vladimir2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-58. Vizualizări-1427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentaţia vremurilor. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în trecerea anilor
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentaţia vremurilor. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în trecerea anilor: 1941-2011
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Renovarea educaţiei prin modernizarea curriculumului şcolar
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 49 of 49