IBN
Închide

45Publicaţii

1285Descărcări

24094Vizualizări

Afanas Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Rolul managementului participativ în procesul educaţional
Afanas Aliona1 , Balanici Olga2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Teachers’ continuous training: experimental data
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Annali d’Italia
Nr. 16 / 2021 / ISSN 3572-2436
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici internaţionale și naţionale privind evoluţia în carieră a cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația didactică/metodică – probă de evaluare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The case study - evaluation test the professional competences of teachers
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea cadrelor didactice privind stagiile de formare profesională continuă
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Analiza comparativă a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale programului de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul experimental al formării profesionale continue
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domenii de competenţe ale cadrului didactic
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel național: reglementări normative
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea carierei didactice: repere epistemice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii şi modele pedagogice de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte teoretico-metodologice ale formării competențelor de comunicare a elevilor la limba străină
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atestarea cadrelor didactice: viziuni şi perspective
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: repere conceptuale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les élèments de nouveautédans le curriculum de lanqueétrangère (LÉ)
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării profesionale continue în contextul politicilor educaţionale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale şi metodologice ale curriculumului la Limba străină – 2019
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învăţământul general
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45