IBN
Închide

41Publicaţii

777Descărcări

18531Vizualizări

Afanas Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Teachers’ continuous training: experimental data
Afanas Aliona
Institut des Sciences de l’Éducation
Annali d’Italia
Nr. 16 / 2021 / ISSN 3572-2436
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici internaţionale și naţionale privind evoluţia în carieră a cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Analiza comparativă a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale programului de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul experimental al formării profesionale continue
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domenii de competenţe ale cadrului didactic
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel național: reglementări normative
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea carierei didactice: repere epistemice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii şi modele pedagogice de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte teoretico-metodologice ale formării competențelor de comunicare a elevilor la limba străină
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atestarea cadrelor didactice: viziuni şi perspective
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: repere conceptuale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les élèments de nouveautédans le curriculum de lanqueétrangère (LÉ)
Afanas Aliona
Institut des Sciences de l’Éducation
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării profesionale continue în contextul politicilor educaţionale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale şi metodologice ale curriculumului la Limba străină – 2019
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învăţământul general
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Isac Ştefania , Ţurcan Natalia , Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice prin documente de politici educaţionale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţionarea cadrelor didactice şi a elevilor în procesul de învăţare
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Eficacitatea şi calitatea programelor de formare profesională continuă în sistemul educaţional
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41