IBN
Închide

53Publicaţii

2059Descărcări

38273Vizualizări

Afanas Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

Cultura învățării cadrelor didactice în contextul profesionalizării pedagogice
Afanas Aliona
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-822-0.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theory and methodology of the professionalization of the teaching staff - a new direction of research in education sciences
Afanas Aliona
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Univers Pedagogic
Nr. 3(79) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Dimensiunile paradigmei de profesionalizarea cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul managementului participativ în procesul educaţional
Afanas Aliona1 , Balanici Olga2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The concept of praxiology: evolutive aspects
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 29 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The conceptual and methodological framework of the professionalization of teachers: theoretical references
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 29 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Teachers’ continuous training: experimental data
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Annali d’Italia
Nr. 16 / 2021 / ISSN 3572-2436
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici internaţionale și naţionale privind evoluţia în carieră a cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația didactică/metodică – probă de evaluare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The case study - evaluation test the professional competences of teachers
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea cadrelor didactice privind stagiile de formare profesională continuă
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Analiza comparativă a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale programului de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuous professional training – as an essential component of teachers’ activity
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Ediția 12. 2020. București. e-ISBN 978-606-49-0375-4.
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul experimental al formării profesionale continue
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domenii de competenţe ale cadrului didactic
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel național: reglementări normative
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea carierei didactice: repere epistemice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-108. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii şi modele pedagogice de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte teoretico-metodologice ale formării competențelor de comunicare a elevilor la limba străină
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atestarea cadrelor didactice: viziuni şi perspective
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: repere conceptuale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-99. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les élèments de nouveautédans le curriculum de lanqueétrangère (LÉ)
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării profesionale continue în contextul politicilor educaţionale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale şi metodologice ale curriculumului la Limba străină – 2019
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învăţământul general
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Isac Ştefania , Ţurcan Natalia , Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice prin documente de politici educaţionale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţionarea cadrelor didactice şi a elevilor în procesul de învăţare
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-58. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Eficacitatea şi calitatea programelor de formare profesională continuă în sistemul educaţional
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-1473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cadrelor didactice în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
Afanas Aliona
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii acţionale în formarea profesională continuă a cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ralierea sistemului educațional național la cerințele integrării europene: conceptualizări și realizări
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Isac Ştefania , Gherştega Tatiana , Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Formarea continuă a profesorului – deziderat al şcolii contemporane
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-165. Vizualizări-1265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: practici europene
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1 , Afanas Aliona1 , Vicol Nelu1 , Andriţchi Viorica1 , Isac Ştefania1 , Cebanu (Slutu) Lilia1 , Clichici Veronica1 , Mija Violeta1 , Ţurcan Natalia1 , Calancea Natalia1 , Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-112. Vizualizări-1538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul formatorului – conceptor în formarea profesională continuă a cadrului didactic
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Competenţele profesorului modern în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
Afanas Aliona
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: viziuni comparative
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile educaţionale ale cadrului didactic în postmodernitate
Afanas Aliona1 , Vrânceanu Vasile2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Politehnic din Chişinău
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Abordarea procesului educaţional din perspectivă constructivistă
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de formare a managerilor şcolari în contextul educaţiei integrale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul stilurilor de învăţare în activitatea educativă
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-358. Vizualizări-1941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aspecte teoretice privind integralizarea activităţilor educative
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea şedinţelor cu părinţii din perspectiva educaţiei integrale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor de integralizare în declanşarea activităţii educative
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Dezvoltarea competenţei de comunicare din perspectiva integralităţii pedagogice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria , Rogojină Didina , Silistraru Nicolae , Pâslaru Vlad , Callo Tatiana , Afanas Aliona , Spînu Lilia , Chicu Valentina , Solovei Rodica , Volcov Valeriu , Rabacu Ion , Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-60. Vizualizări-1683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul CECERE . instrument de proiectare constructivistă a activităţii educaţionale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(68) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 53