IBN
Închide
Afanas Aliona Nicolae
Cuvinte-cheie (88): elev (3), regulament-cadru (2), formare continuă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Aspecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învăţământul general
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Isac Ştefania, Ţurcan Natalia, Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice prin documente de politici educaţionale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţionarea cadrelor didactice şi a elevilor în procesul de învăţare
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Eficacitatea şi calitatea programelor de formare profesională continuă în sistemul educaţional
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cadrelor didactice în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
Afanas Aliona
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii acţionale în formarea profesională continuă a cadrelor didactice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ralierea sistemului educațional național la cerințele integrării europene: conceptualizări și realizări
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Isac Ştefania, Gherştega Tatiana, Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Formarea continuă a profesorului – deziderat al şcolii contemporane
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu(Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Competenţele profesorului modern în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
Afanas Aliona
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Rolul stilurilor de învăţare în activitatea educativă
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Proiectarea şedinţelor cu părinţii din perspectiva educaţiei integrale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor de integralizare în declanşarea activităţii educative
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Dezvoltarea competenţei de comunicare din perspectiva integralităţii pedagogice
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria, Rogojină Didina, Silistraru Nicolae, Pâslaru Vladimir, Callo Tatiana, Afanas Aliona, Spînu Lilia, Chicu Valentina, Solovei Rodica, Volcov Valeriu, Rabacu Ion, Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul CECERE . instrument de proiectare constructivistă a activităţii educaţionale
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(68) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

O viziune asupra sistemului de valori
Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Formarea competenţelor comunicative la elevi în cadrul citirii unui text de limbă străină
Silistraru Nicolae1, Afanas Aliona2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(4) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20