IBN
Închide
Cebanu(Slutu) Lilia Mihail
Cuvinte-cheie (28): educaţie (3), subordinate positions (1), Codul Educaţiei (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Influența stilului managerial asupra activității instituției preșcolare
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în formarea continuă a cadrelor didactice debutante
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu(Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Parteneriatul şcoală – familie în educaţia morală a elevilor
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefigurări moderne în formarea continuă a cadrelor didactice
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Educaţia nonformală: caracteristici, principii, forme de realizare
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea percepţiei cadrelor didactice privind situaţia educativului în şcoală
Hadîrcă Maria, Cebanu(Slutu) Lilia, Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 July, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerul de succes – factor de creştere a eficienţei în educaţie
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Educaţia pentru sănătate între realitate şi necesitate în învăţământul preuniversitar
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Impactul comunicării manageriale asupra activităţii instituţiei preşcolare
Cebanu(Slutu) Lilia1, Bratu Veronica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul managementului resurselor umane asupra activităţii instituţiei preşcolare la nivel de localitate rurală
Cebanu(Slutu) Lilia1, Crîvda Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie
Baciu Sergiu, Mija Violeta, Andriţchi Viorica, Şleahtiţchi Mihail, Cerbuşca Pavel, Martea Galina, Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Asigurarea condiţiilor igienice în instituţiile de învăţământ –componentă de bază în asigurarea calităţii procesului educational
Cebanu(Slutu) Lilia1, Mija Violeta1, Hăbăşescu Ion2, Cebanu Serghei2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în formarea iniţială a cadrelor didactice
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Consideraţii privind managementul calităţii resurselor umane
Cebanu(Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15