IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-23 18:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)53
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole121096277629462609148
Volume31420202938
Total1241100479632400

Vizualizări   2057Descărcări   63

Conţinutul numărului de revistă

Interconexiunea dintre curriculumul disciplinei de studiu şi cadrul naţional al calificărilor 5-10
Muraru Elena
Analiză curriculară a programelor de instruire a cadrelor didactice 11-20
Iuroaia Felicia
Absolventul universitar faţă în faţă cu piaţa munci21-25
Repida Tatiana , Lungu Viorelia
Specificul corelaţional al cunoaşterii ca bază a inovării26-33
Cojocaru Victoria , Vladu Mariana
Aspecte ale educaţiei morale la adolesc34-40
Puşcă Tatiana , Ceban Alvina
Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie41-43
Iordăchescu Grigore-Dan
Valenţele dezvoltării comportamentale (psihosociale) a preşcolarilor 44-47
Cemortan Stela
Necesitatea parteneriatului educaţional în socializarea copiilor 48-50
Cemortan Stela
Impactul comunicării manageriale asupra activităţii instituţiei preşcolare 51-57
Cebanu (Slutu) Lilia , Bratu Veronica
Comunicarea, empatia şi asertivitatea, de la abilitate la competenţa psihosocială 58-63
Vicol Marta-Iuliana
Impactul managementului resurselor umane asupra activităţii instituţiei preşcolare la nivel de localitate rurală 64-67
Cebanu (Slutu) Lilia , Crîvda Aurelia
Modelul experimental de formare a competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic 68-71
Ianioglo Maria
Repere conceptuale privind formarea competenţelor parentale72-76
Sorici Oxana
Monitorizarea în contextul autoreglării academice77-83
Focşa-Semionov Svetlana
Competenţa de comunicare în activitatea didactică84-87
Vlădescu Ionuţ
Elemente de persuasiune în comunicarea educaţională88-93
Vlădescu Ionuţ
Formarea competenţelor de autoevaluare la elevi – un imperativ dictat de contemporaneitate 94-99
Zacuțelu Maria
Hепрерывное профессиональное образование педагогических кадров средних профессиональных/специальных учебных заведений 100-107
Дарий Людмила , Şevciuc Maia
Внутрисемейные отношения в семейном воспитании108-115
Дарий Людмила , Озерова Елена
Emergenţa reprezentărilor sociale. Mecanismul de obiectivare116-126
Şleahtiţchi Mihail
Cercetarea relaţiei dintre locul de control şi stilul apreciativ reflexiv la studenţi 127-131
Platon Carolina , Paladi Aliona
Calitatea vieţii şi funcţionarea psihosocială la persoanele cu dizabilităţi de vedere 132-135
Turchina Tatiana , Popov Valeriu
Influenţe educaţionale în formarea locului de control (locus of control) 136-138
Paladi Aliona
Implicaţii ale temperamentului în manifestarea arderii emoţionale 139-142
Gorincioi Veronica
Formula alegerii partenerului de viaţă143-145
Crasnojon Ina
Influenţa stereotipurilor în viaţa socială146-149
Crasnojon Ina
Pragurile sensibilităţii cromatice şi preferinţele cromatice ale elevilor claselor primare 150-152
Blaja-Vitcovschii Ala
Cубъективная картина мира и образ жизни как источник развития и формирования зрелой личности 153-161
Анцибор Людмила
Bзаимосвязь индивидуально-психологических особенностей работников структуры сетевого маркетинга с эффективностью продаж и карьерным ростом 162-167
Выртосу Стела
Aspecte lingvistice ale dezvoltării vorbirii dialogate la studenţi în predarea/învăţarea limbii franceze 168-174
Duca Valeria
Scopurile dezvoltării competenţelor literare la studenţi175-177
Burdujan Radu
O nouă metodologie didactică ce facilitează corelaţia student–cunoştinţe 178-183
Boghiu Zinaida
Cât de eficientă este noua metodologie didactică?184-189
Boghiu Zinaida
Tendinţe de dezvoltare a limbajelor de programare orientate pe obiecte din perspectiva viitorului profesor de informatică 190-193
Gîncu Silviu
Интеграция – ведущий принцип формирования коммуникативно- речевой компетенции в процессе изучения русского языка в начальной школе Республики Молдова 194-198
Куртева Оксана
Parteneriatul social în domeniul formării profesionale continue:explorare de cadru cu impact inovator de compatibilizare conceptuală pe axa cerere–ofertă 199-202
Posţan Liliana