IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne" conferinţă ştiinţifică internaţională,
Chişinău, Moldova, 11-12 decembrie 2014
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Partea 1-a.
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Responsabili de ediție: Luca S.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia "Cavaioli"
Anul publicării: 2014
ISBN: 978-9975-48-066-6
CZU: 37.014(082)=135.1=111=161.1 E 20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 23 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Filologie (14)Istorie (1)Economie (4)Drept (3)Pedagogie (142)Medicină (9)Psihologie (39)Sociologie (62)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (14)Ştiinţe fizico-matematice (5)Chimie (1)Biologie (1)Filosofie (1)Studiul artelor, culturologie (11)