IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Direcţiile de modernizare a cercetărilor ameliorative şi tehnologice la culturile cerealiere şi leguminoase
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
ISBN: 978-9975-53-508-3
Afişează publicaţiile
Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология
Ediția 8, 2023
Organizatori: Academia de Științe a Republicii Tadjikistan
ISBN: 978-99975-44-54-4
Afişează publicaţiile
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-59-5
Afişează publicaţiile
2018 14th International Conference on Development and Application Systems
Ediția a 14-a, 2018
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-153861495-2
Afişează publicaţiile
2018 IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion
Ediția a 7-a, 2018
ISBN: 978-153868529-7
DOI: 10.1109/PVSC.2018.8547312
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-834-5
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2, 2016
ISBN: 978-9975-75-835-2
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3, 2016
ISBN: 978-9975-75-836-9
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4, 2016
ISBN: 978-9975-75-834-5
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5, 2016
ISBN: 978-9975-75-834-5
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6, 2016
ISBN: 978-9975-75-842-0
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978- 9975-155-61-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155- 64-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155-66-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-973-166-461-3
Afişează publicaţiile
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017
Organizatori: Necunoscută, România, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Afişează publicaţiile
5th European teaching course on neurorehabilitation
Ediția 5, 2015
Organizatori: RoNeuro, Institute for Neurological Research and Diagnostic, WFNR - World Federation for Neurorehabillitation, EFNR - European Federation for Neuro-Rehabilitation, Foundation of the Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca, Academia de Științe Medicale din România, Societatea de Neurologie din Romania, IBRO - International Brain Research Organization, RoSNeRa - Societatea Română de NeuroReabilitare
Afişează publicaţiile
87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Finance and Banking"
2022
Organizatori: Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov
ISSN: 1849-7535
Afişează publicaţiile
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-060-9
Afişează publicaţiile
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1, 2015
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-782-9
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-46-813-8
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-76-411-7
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-357-8.
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-358-5.
Afişează publicaţiile
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3541-0-3
Afişează publicaţiile
Abstract book of European Academy of Neurology Congress
2016-2023
Afişează publicaţiile
Abstract book of European Academy of Neurology Congress
2016-2023
Afişează publicaţiile
Abstract book of European Academy of Neurology Congress
2016-2023
Afişează publicaţiile
Abstract book of European Academy of Neurology Congress
2016-2023
Afişează publicaţiile
Abstract book of European Academy of Neurology Congress
2016-2023
Afişează publicaţiile
Abstract book of European Academy of Neurology Congress
2016-2023
Afişează publicaţiile
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 7, 2019-2022
Organizatori: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești
Afişează publicaţiile
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 6, 2019-2022
Organizatori: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești
Afişează publicaţiile
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5, 2019-2022
Organizatori: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești
Afişează publicaţiile
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4, 2019-2022
Organizatori: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești
Afişează publicaţiile
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019
Organizatori: Institutul de Chimie
ISBN: 978-9975-62-428-2
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
2012-2023
ISBN: 979-840070006-4
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
2012-2023
ISBN: 978-145031240-0
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
Ediția 4, 2012-2023
ISBN: 978-145039032-3
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
Ediția 2, 2012-2023
ISBN: 978-145035265-9
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
Ediția 7, 2012-2023
ISBN: 978-145031240-0
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
Ediția 5, 2012-2023
ISBN: 978-145031240-0
Afişează publicaţiile
Actual issues of morphology
2012-2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
ISBN: 978-9975-57-281-1
Afişează publicaţiile
Actual issues of morphology
2012-2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
ISBN: 978-9975-57-194-4
Afişează publicaţiile
Actual issues of morphology
2012-2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-57-046-6.
Afişează publicaţiile
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Societatea de Matematică din Republica Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-45-677-7
Afişează publicaţiile
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a, 2013
Organizatori: Institutul de Zoologie al AŞM
ISBN: 978-9975-66-361-8
Afişează publicaţiile
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017
Organizatori: Institutul de Zoologie al AŞM
ISBN: 978-9975-66-590-2
Afişează publicaţiile
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
ISBN: 978-9975-76-417-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Advanced Materials Research
2014
ISBN: 978-303835285-3, 978-303835285-3
ISSN: 10226680
Afişează publicaţiile
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1, 2023
Organizatori: Institutul de Chimie, USM
ISBN (pdf): 978-9975-62-559-3
DOI: 10.19261/admateh.2023
Afişează publicaţiile
Advanced Technology
2020
Organizatori: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250161
Afişează publicaţiile
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
Ediția a X-a, 2018-2020
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
Afişează publicaţiile
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
Ediția a IX-a, 2018-2020
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISSN: 0277-786X ISSN: 1996-756X (electronic)
ISBN: 9781510626133 ISBN: 9781510626140 (electronic)
Afişează publicaţiile
Advances in Chemistry Research
Vol.43, 2018
ISBN: 978-153613079-9, 978-153613078-2
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 , 2015-2020
ISBN: 2194-5357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1002, 2015-2020
ISBN: 2194-5357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1190 , 2015-2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Sichuan University
ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191, 2015-2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Sichuan University
ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 4-a, Vol. 672, 2015-2020
ISBN: 978-981107511-7
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 4-a, Vol. 672, 2015-2020
ISBN: 978-981107511-7
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Vol. 1089, 2015-2020
Organizatori: University of Nevada, Las Vegas
ISSN: 21945357
ISBN: 978-331908421-3
Afişează publicaţiile
Advances in Mathematics Research
Vol. 29, 2021
ISBN: 978-168507035-9, 978-153619759-4
Afişează publicaţiile
Advances in Science, Technology and Innovation
2023
ISBN: 978-303143168-5
ISSN: 25228714
Afişează publicaţiile
Agriculture and Food engineering
2020
Organizatori: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Afişează publicaţiile
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 12, Section 6, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
ISSN: 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653
Afişează publicaţiile
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 1, Section 3, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
ISSN: 2457-3221 ISSN-L 2457-3221
Afişează publicaţiile
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 1, Section 6, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
ISSN: 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653
Afişează publicaţiile
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a, 2021
Organizatori: Slovak University of Agriculture in Nitra, M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine
DOI: 10.15414/2021.9788055224015
ISBN: 978-80-552-2401-5
Afişează publicaţiile
Agrobioperspectives
Ediția 1-a, 2021
Organizatori: Institute of Animal Biology, National Academy of Agrarian Science, Institutul de Zootehnie, Polonia
ISBN: ISSN 1681-0015 (print) ISSN 2313-2191 (online)
Afişează publicaţiile
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1), 2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-
Afişează publicaţiile
Agronomie şi ecologie
Vol.39, 2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-250-7
Afişează publicaţiile
AIP Conference Proceedings
Vol.2803, 2017-2023
ISSN: 0094243X
Afişează publicaţiile
AIP Conference Proceedings
Vol.2071, 2017-2023
Organizatori: Universitatea de Vest, Timişoara
ISSN: 0094243X
ISBN: 978-073541799-1
Afişează publicaţiile
AIP Conference Proceedings
Vol.2075, 2017-2023
Organizatori: Necunoscută, Bulgaria
ISSN: 0094243X
ISBN: 978-073541803-5
Afişează publicaţiile
AIP Conference Proceedings
Vol.1808, 2017-2023
ISBN: 978-073541476-1
Afişează publicaţiile
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
ISBN: 978- 9975-56-001-6
Afişează publicaţiile
Amorphous and Nanostructured Chalcogenides
Ediția a 9-a, 2019
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
Afişează publicaţiile
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-05-1
Afişează publicaţiile
Animal Science - Challenges and Innovations
2023
Organizatori: Институт Животноводческих наук – Костинброд, София
e-ISBN: 978-619-92591-1-5
Afişează publicaţiile
Annual Microwave Power Symposium
Ediția 56, 2022
ISSN: 1070-0129
Afişează publicaţiile
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering
Summer Edition, 2022-2023
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din Romania, Universitatea Politehnică din Bucureşti, National Center of Micro and Nanomaterials
Afişează publicaţiile
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering
Summer Edition, 2022-2023
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din Romania, Universitatea Politehnică din Bucureşti, National Center of Micro and Nanomaterials
Afişează publicaţiile
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering
Winter Edition, 2022-2023
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din Romania, Universitatea Politehnică din Bucureşti, National Center of Micro and Nanomaterials
Afişează publicaţiile
Applied science of today: problems and new approaches
Ediția a 7-a, 2021
Organizatori: International Center for Scientific Partnership "New Science"
ISBN: 978-5-00174-354-5
DOI: 10.46916/01112021-978-5-00174-354-5
Afişează publicaţiile
Archaeological Heritage Policies and Management Structures
Ediția a 17-a, 2017
ISBN: 978-178491739-5, 978-178491738-8
Afişează publicaţiile
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021-2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-81-067-8
Afişează publicaţiile
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021-2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-87-838-8
Afişează publicaţiile
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017-2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-215-3
Afişează publicaţiile
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 97 8-606-13-3 6-11 -5
Afişează publicaţiile
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-480-2
Afişează publicaţiile
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul psiho-socio-pedagogic, Chișinău
ISBN: 978-9975-46-403-1
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-314-3
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-295-5(PDF)
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII, 2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-269-6
Afişează publicaţiile
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3, 2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-35-0
Afişează publicaţiile
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6, 2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-35-0
Afişează publicaţiile
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018
Organizatori: Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Afişează publicaţiile
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-60-0
Afişează publicaţiile
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-564-9.
Afişează publicaţiile
Audio Engineering Society International Convention 2017
Ediția 142-a, 2017
ISBN: 9781510843523
Afişează publicaţiile
Balkan agricultural congress
Ediția 4-a, 2021-2022
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-605-73041-0-0
Afişează publicaţiile
Balkan agricultural congress
Ediția 3-a, 2021-2022
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-975-374-298-6
Afişează publicaţiile
Balkan Region Conference on Engineering and Business Education
Vol. 1, Issue 1, 2015
Organizatori: Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
ISSN: 18436730
Afişează publicaţiile
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 18-a, 2016-2018
Organizatori: Universitatea „Ovidius“, Constanţa
Afişează publicaţiile
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a, 2016-2018
Organizatori: Universitatea „Ovidius“, Constanţa
Afişează publicaţiile
BALTTRIB
Ediția 10, 2007-2019
Organizatori: Universitatea Vytautas Magnus, Lituania
ISSN: 2424-5089
DOI: 10.15544/balttrib.2019.01
Afişează publicaţiile
BALTTRIB
Ediția 9, 2007-2019
Organizatori: Universitatea Vytautas Magnus, Lituania
ISSN: 2424-5089
ISBN: 978-609-449-127-6
DOI: 10.17223/18572685/52/23
Afişează publicaţiile
BALTTRIB
Ediția 8, 2007-2019
Organizatori: Aleksandras Stulginskis University
ISBN: 978-609449093-4
Afişează publicaţiile
BALTTRIB
Ediția 6, 2007-2019
Organizatori: Lithuanian Scientific Society Department Tribologija, Lithuanian University of Agriculture, International Tribology Council
Afişează publicaţiile
BALTTRIB
Ediția 5, 2007-2019
Organizatori: Lithuanian Scientific Society Department Tribologija, Lithuanian University of Agriculture, International Tribology Council
Afişează publicaţiile
BALTTRIB
Ediția 4, 2007-2019
Organizatori: Lithuanian Scientific Society Department Tribologija, Lithuanian University of Agriculture, International Tribology Council
Afişează publicaţiile
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformareSymposia investigatio bibliotheca
Ediția 12, 2020
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
Afişează publicaţiile
BIO Web of Conferences
Vol. 56, 2022-2023
ISSN: 22731709
Afişează publicaţiile
BIO Web of Conferences
Vol. 68, 2022-2023
ISSN: 22731709
Afişează publicaţiile
BIO Web of Conferences
Vol. 78, 2022-2023
ISSN: 22731709
Afişează publicaţiile
BIO Web of Conferences
Vol. 46, 2022-2023
Organizatori: Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства
ISSN: 22731709
Afişează publicaţiile
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-9975-56-937-8
Afişează publicaţiile
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” , Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РА
ISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
Afişează publicaţiile
Biology and sustainable development
Ediția 21, 2022-2023
Organizatori: Muzeul de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea”, Bacău
Afişează publicaţiile
Biology and sustainable development
Ediția 20, 2022-2023
Organizatori: Consiliul Județean Bacău, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea”, Bacău
Afişează publicaţiile
Biotechnologies and food technologies
2019
Organizatori: University of Ruse “Angel Kanchev”
ISBN: 1311-3321
e-ISBN: 2603-4123
Afişează publicaţiile
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-106-78-8
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a, 2013-2022
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-56-695-7
Afişează publicaţiile
Book of Abstracts
2017-2021
Organizatori: Academia Româna, Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Universitatea de Vest, Timişoara
ISBN: 978-606-675-208-4
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 18-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 17-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 16-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 15-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
ISBN: 978-84-946316-1-0
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week on Membrane Computing
Ediția a 14-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 13-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
ISBN: 978-84-84-944366-2-8
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 12-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
ISBN: 978-84-940056-4-0
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 10-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week on Membrane Computing
Ediția a 9-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
ISBN: 978-84-615-1837-1
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week on Membrane Computing
Ediția a 8-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
ISBN: 978-84-614-2357-6
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week on Membrane Computing
Ediția a 7-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week on Membrane Computing
Ediția a 5-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
ISBN: 978-84-611-6776-0
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week on Membrane Computing
Ediția a 4-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 3-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Brainstorming week on Membrane Computing
Ediția a 2-a, 2004-2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciMaterialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
Serie npuă 2 (7), 2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
ISSN: 1857-4947
Afişează publicaţiile
Bulgaria of regions
2018
Organizatori: University of Agribusiness and Rural Development
ISBN: 978-619-203-231-9 (on-line)
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.48, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-297-2
Afişează publicaţiile
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-156-4
Afişează publicaţiile
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a, 2017-2019
Organizatori: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
ISSN: ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X
Afişează publicaţiile
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 3-a, 2017-2019
Organizatori: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
ISSN: ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X
Afişează publicaţiile
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-97-9
Afişează publicaţiile
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-97-9
Afişează publicaţiile
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie al AŞM, Academia Româna, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu", Chişinău
ISBN: 978-9975-139-54-0
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 5, 2017-2019
Organizatori: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Italian Association for Calorimetry and Thermal Analysis, Interdivisional Group of Calorimetry and Thermal Analysis (GICAT) of the Italian Society of Chemistry, Universitatea „La Sapienza“, Universitatea din Craiova, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al Academiei Române
ISBN: 978-3-940237-59-0
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4, 2017-2019
Organizatori: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Chimie al AŞM
ISBN: 978-3-940237-47-7
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
ISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
ISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
ISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
Afişează publicaţiile
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting
Ediția 21, 2019
Organizatori: Univerzitet u Beogradu
ISBN: 978-86-7220-100-0
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-971-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-821-4
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-703-3
Afişează publicaţiile
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-84-XXX
Afişează publicaţiile
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-87-410-6
Afişează publicaţiile
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5, 2020
Organizatori: Ministerul Apărării Naţionale, București, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu
ISSN: ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157
Afişează publicaţiile
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
ISBN: 978-9975-4494-1-0
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 2833, 2016-2021
Organizatori: Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 2805, 2016-2021
Organizatori: Херсонский национальный технический университет, Bundeswehr University Munich
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 2267, 2016-2021
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 1787, 2016-2021
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Chemical technologies and Biotechnologies and food technologies
2019
Organizatori: University of Ruse “Angel Kanchev”
ISBN: 1311-3321
e-ISBN: 2603-4123
Afişează publicaţiile
Chemistry, Structure and Function of Biomolecules
Ediția a VI-a, 2018
Organizatori: Национальная академия наук Беларуси, Institute of Bioorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus, Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus
Afişează publicaţiile
CIGRE Session 46
Ediția 46, 2016
Afişează publicaţiile
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerații privind calitatea vieții în contextul Europei în schimbare
Ediția a 2-a, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
Ediția a 16-a, 2017-2019
Organizatori: Imperial College London
DOI: 10.1007/s10107-008-0235-8
Afişează publicaţiile
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Comm-a, 2020
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-00-6
Afişează publicaţiile
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite, 2020
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-00-6
Afişează publicaţiile
Communication, context, interdisciplinarity
Ediția 1, 2012
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISSN: 2069-3389
Afişează publicaţiile
Communications in Computer and Information Science
Volume 810, 2017-2018
Organizatori: Hacettepe University, Ankara, University of Zagreb
ISBN: 978-331974333-2
ISSN: 18650929
Afişează publicaţiile
Communications in Computer and Information Science
Volume 700, 2017-2018
ISBN: 978-331966835-2
ISSN: 18650929
Afişează publicaţiile
Competing Values in Archaeological Heritage
2018
Organizatori: University of Manchester
ISBN: 978-331994102-8, 978-331994101-1
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 4, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-872-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-739-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-652-4
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-39-0
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-175-99-9
ISBN: 978-9975-175-98-2
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-6-1
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-93-9
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-986-1
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-985-4
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-968-7
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-934-2
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-932-8
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-931-1
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
e-ISBN: ISBN 978-9975-75-891-8.
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-893-2
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-894-9
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978- 9975-75-897-0
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-899-4
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-892-5
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-75-773-7
Afişează publicaţiile
Computational Methods in Applied Sciences
Volume 40, 2016
ISSN: 18713033
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-793-2
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-794-9
Afişează publicaţiile
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3222-0-1
Afişează publicaţiile
Condensed Matter Research at the IBR-2
2022
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISBN: 978-5-9530-0568-5
Afişează publicaţiile
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-541-0
DOI: 10.46728/c.18-06-2021
Afişează publicaţiile
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4, 2014-2017
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-915-5
Afişează publicaţiile
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3, 2014-2017
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-68-244-2
Afişează publicaţiile
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering
Ediția a 15-a, 2020
Organizatori: Национальный университет „Львовская политехника”
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Theoretical Electricity
2016-2018
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-153863806-4
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Theoretical Electricity
2016-2018
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-146738562-6
Afişează publicaţiile
Conference on Applied Electronics
Ediția a 25-a, 2019-2020
Organizatori: University of West Bohemia, Pilsen
DOI: 10.23919/AE49394.2020.9232828
Afişează publicaţiile
Conference on Applied Electronics
Ediția 24, 2019-2020
Organizatori: University of West Bohemia, Pilsen
ISBN: 978-802610813-9
ISSN: 18037232
Afişează publicaţiile
Conference on Chemistry and Chemical Engineering
Ediția a 20-a, 2017
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
Afişează publicaţiile
Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age
Ediția a 16-a, 2019
Organizatori: Universidad Complutense de Madrid
ISBN: 978-989853393-7
Afişează publicaţiile
Conference on Communications
Ediția a 13-a, 2020
Organizatori: Academia Tehnică Militară, Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-172815611-8
Afişează publicaţiile
Conference on Control Systems and Computer Science
2015
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISSN: 21921709
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediţia a XVI-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-166548162-5
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediția a XV-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
DOI: 10.1109/DAS49615.2020.9108969
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediția a XIV-a, 2016-2022
ISBN: 978-153861495-2
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediția a XIII-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-150901993-9
Afişează publicaţiile
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing
2015
Organizatori: Universitatea Politehnică Valencia
ISBN: 9781138027794
Afişează publicaţiile
Conference on Electrical and Power Engineering
Editia 6-a, Vol. 2, 2010
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-606-13-0079-2; 978-606-13-0078-5
Afişează publicaţiile
Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering
Ediţia a 8-a, 2022
Organizatori: University of Ruse “Angel Kanchev”
ISBN: 978-166540709-0
Afişează publicaţiile
Conference on Information Technology and Nanotechnology
Ediția a 6-a, 2020
Organizatori: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва
ISBN: 978-172817041-1
Afişează publicaţiile
Conference on Innovative Research
2019
Organizatori: Forumul Inventatorilor Români
DOI: 10.1088/1757-899X/572/1/011001
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Afişează publicaţiile
Conference on System Theory, Control and Computing
Ediția 24, 2014-2020
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-172819809-5
Afişează publicaţiile
Conference on System Theory, Control and Computing
Ediția 18, 2014-2020
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-147994601-3
Afişează publicaţiile
Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
1994-1997
ISSN: 10928669
Afişează publicaţiile
Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
Ediţia 8, 1994-1997
ISSN: 10928669
Afişează publicaţiile
Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
Ediţia 6, 1994-1997
ISSN: 10928669
Afişează publicaţiile
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“
ISBN: 9975-9716-1-X
Afişează publicaţiile
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-75-989-2
Afişează publicaţiile
Congres de Boală Parkinson și tulburări de mișcare
Ediția a 2-a, 2021
Organizatori: Universitatea "Transilvania" din Braşov
Afişează publicaţiile
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings
Ediția a 2-a, 2020
Organizatori: Artvin Coruh University
Afişează publicaţiile
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021
Organizatori: Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală "Codrii"
ISBN: 978-9975-72-585-9
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediția 5, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Association of Botanical Gardens from Romania, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediția 4, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM
ISBN: 978-9975-3036-8-2
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediția 3, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM
ISBN: 978-9975-62-370-4
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediţia 2, 2010-2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
ISBN: 978-9975-62-311-7
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediția 1, 2010-2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Centrul Regional de Mediu (REC-Moldova)
Afişează publicaţiile
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-134-20-0
Afişează publicaţiile
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene
Ediția 5, 2011
Organizatori: Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-4078-3-0
ISBN: 978-9975-4078-4-7
Afişează publicaţiile
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application
Vol. 25, 2019
Organizatori: Warsaw University
ISBN: 978-363179308-4
Afişează publicaţiile
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură şi Studii Culturale
Vol. 2, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM)
ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-130-9
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-364-2
Afişează publicaţiile
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Lingvistică
Vol. 3, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM)
ISBN: 978-9975-50-131-6
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-365-9
Afişează publicaţiile
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32, 2010-2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-244-6
Afişează publicaţiile
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27, 2010-2013
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-997564-196-8
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-127-67-7
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-127-59-2
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-127-50-9.
Afişează publicaţiile
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-75-755-3
Afişează publicaţiile
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA)
ISBN: 978-9975-75-619-8.
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
2013
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-4242-7-1.
Afişează publicaţiile
Contaminated sites
2016
Organizatori: Ministry of Environment of the Slovak Republic, Slovak Environment Agency
ISBN: 978-80-89503-54-4
Afişează publicaţiile
Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives
2018
Organizatori: De Gruyter, Berlin
ISBN: 978-311057121-9, 978-311057120-2
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia, Universitatea din Valencia
ISBN: 978-953-7220-70-9
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 4-a, 2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia, Universitatea din Valencia
ISBN: 978-953-7220-52-5
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 3-a, 2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia
ISBN: 978-953-7220-29-7
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 2-a, 2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia
ISBN: 978-953-7220-25-9
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 1-a, 2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia
ISBN: 978-953-7220-15-0
Afişează publicaţiile
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-56-693-3
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3542-2-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-3-9
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 6, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 1, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-115-62-9
Afişează publicaţiile
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
2014
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA)
ISBN: 978-9975-75-710-2.
Afişează publicaţiile
Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,
2009
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Fundația Hanns Seidel, Germania
ISBN: 978-9975-935-19-7
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1, 2020
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-717-8
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-06-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-20-8
ISBN: 978- 9975-167-19-2
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cecg.I.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-21-5
ISBN: 978- 9975-167-19-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul III, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-22-2
ISBN: 978-9975- 167-19-2
DOI: 10.36004/nier.cdr.V.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3530-9-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-7-8
ISBN (pdf): 978-9975-3583-8-5 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cecg.I.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-9-2
ISBN (pdf): 978-9975-3385-6-1
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1
ISBN: 978-9975-3385-7-8.
ISBN (pdf): 978- 9975-3385-8-5 (PDF).
DOI: 10.36004/nier.cdr.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiMigrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară
Ediția 15, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3486-9-0 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cdr.2021.15
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 78-9975-3529-8-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 978-9975-3529-9-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3378-0-9
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3272-2-0
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3202-8-3
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării:Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman
Ediția 12, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-7-7
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-1-5
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
ISBN: 978-9975-4453-9-9
Afişează publicaţiile
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ediția 11, Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Afişează publicaţiile
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Necunoscută, Germania
ISBN: 978-9975-4407-2-1
Afişează publicaţiile
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013-2015
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-11-8
Afişează publicaţiile
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013-2015
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-11-8
Afişează publicaţiile
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-48-4
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 13, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-63-368-0
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 11, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Institutul Patrimoniului Cultural, Consiliul Raional Cahul, Primăria mun. Cahul, Primăria s. Colibaşi, r-nul Cahul , Primaria s. Brînza, r-nul Cahul, Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul, Primăria s. Văleni, r-nul Cahul, Primăria s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul, Primăria s. Vadul lui Isac, r-nul Cahul, Primaria com. Manta, r-nul Cahul, Primăria s. Pelinei, r-nul Cahul, Primăria s. Crihana Veche, r-nul Cahul, Primăria s. Cartal, Ucraina, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-368-0
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 12, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Primăria Municipiului Iaşi, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 9, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca, Uniunea Societăților Tehnico-Științifice din Moldova, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-368-0
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 6, 2006-2022
Organizatori: Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Bacău, Universitatea Tehnică a Moldovei, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Refugiaților din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, Iaşi, Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-606-92832-5-7
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 5, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Liceul teoretic de Creativitate „Prometeu”, Chişinău
ISBN: 978-9975-63-320-8
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 2, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-9975-9841-2-6
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 1, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Forul Democrat al Românilor din Moldova
ISBN: 978-9975-9841-2-6
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-97-5
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48
Afişează publicaţiile
Cyanobacteria: From Basic Science to Applications
2018
Organizatori: Elsevier Inc., Amsterdam
ISBN: 978-012814668-2, 978-012814667-5
Afişează publicaţiile
Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue
Ediția a 2-a, 2015
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 987-606-93692-5-8
Afişează publicaţiile
Design and Nature
Ediția 2, Vol.6, 2004
Organizatori: Virginia State University
ISBN: 9781853127212, 1853127213
Afişează publicaţiile
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Ediţia 2, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-482-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-502-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Development Through Research and Innovation
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-180-02-3
Afişează publicaţiile
Development Through Research and Innovation
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3590-5-4
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation - 2021
Ediția 2, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-54-0
DOI: 10.5281/zenodo.5732859
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation
Ediția 1, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Valahia din Târgoviste, Universitatea Tehnică din Varna
ISBN: 978-9975-155-03-8
Afişează publicaţiile
Dezvoltare economică și cercetare
2021-2023
Organizatori: MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-9975-81-058-6
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Secțiunea IV, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISSN: 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISSN: 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISSN: 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-744-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-831-1
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-744-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-742-0
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.38, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-743-7
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-606-685-687-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-614-0
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi, “Siret-Prut-Nistru” Euroregion Association, Romania, Necunoscută, România, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-606-685-616-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-554-9
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-555-6
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, “Siret-Prut-Nistru” Euroregion Association, Romania
ISBN: 978-606-685-476-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1, 2018
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-9975-3272-5-1
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2, 2018
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-99753272-7-5
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1, 2017
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2, 2017
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 342-4
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 341-7
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978- 9975-76-343-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea Cracovia
ISBN: 978-9975-76-273-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea Cracovia
ISBN: 978-9975-76-273-1
Afişează publicaţiile
Digestive Surgery
Vol. 16 S1, 1999
ISSN: 0253 4886
Afişează publicaţiile
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-99754442-9-3
Afişează publicaţiile
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-407-0
Afişează publicaţiile
E-Health and Bioengineering Conference
Ediția a 6-a, 2016-2020
ISBN: 978-153860358-1
Afişează publicaţiile
E-Health and Bioengineering Conference
Ediţia a 5-a, 2016-2020
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISBN: 978-146737545-0
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.395, 2013-2023
Organizatori: Ural State University of Economics
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202339504001
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.409, 2013-2023
Organizatori: Ural State University of Economics
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202340906008
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.420, 2013-2023
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202342001006
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.462, 2013-2023
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.171, 2013-2023
Organizatori: University of Opole
DOI: 10.1051/e3sconf/202017102005
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.208, 2013-2023
Organizatori: Ural State University of Economics
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.212, 2013-2023
Organizatori: Brest State Technical University
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.215, 2013-2023
Organizatori: Saint-Petersburg State Institute of Technology
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.124, 2013-2023
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.135, 2013-2023
Organizatori: Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.1, 2013-2023
ISSN: 22671242
Afişează publicaţiile
Eastern Europe in 1968: Responses to the Prague Spring and Warsaw Pact Invasion
2018
Organizatori: Springer International Publishing, New York
ISBN: 978-331977069-7, 978-331977068-0
Afişează publicaţiile
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
2019
Organizatori: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Parteneriatul global pentru sol, International Network of Black Soils, Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations
ISBN: 978-9975-149-37-2
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 6, 2017-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, National Commission of Republic of Moldova for UNESCO, The Intergovernmental Foundation for Educational, Scientific and Cultural Cooperation, Institutul de Chimie al AŞM, Societatea Chimiştilor din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea Americană din Moldova, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
Afişează publicaţiile
Ecological Chemistry
3rd, 2005
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Stat din Moldova, National Commission of Republic of Moldova for UNESCO
ISBN: 9975-62-133-3
Afişează publicaţiile
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.1, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-90-1
Afişează publicaţiile
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.2, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-90-1
Afişează publicaţiile
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-4-1
Afişează publicaţiile
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 2 , 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-5-8
Afişează publicaţiile
Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia
2016
Organizatori: Taylor and Francis Ltd., Oxfordshire
ISBN: 978-156324366-0
Afişează publicaţiile
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37, 2012-2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-252-1
Afişează publicaţiile
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1), 2010
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-193-7
Afişează publicaţiile
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2), 2010
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-194-4
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 35, Ediția 6, 2006-2012
ISBN: 978-160768217-2, 978-156677867-1
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 35, Ediția 8, 2006-2012
ISBN: 978-156677869-5, 978-160768219-6
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 41, Ediția 44, 2006-2012
ISBN: 978-160768345-2
ISSN: 19386737
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 45, Ediția 5, 2006-2012
ISBN: 978-160768315-5, 978-156677957-9
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 28, Ediția 5, 2006-2012
ISBN: 978-160768145-8, 978-156677795-7
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 6, Ediția 20, 2006-2012
ISBN: 978-160560175-5
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 3, Ediția 9, 2006-2012
ISBN: 1566775094, 1566775094, 978-156677509-0
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 1, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-82-0
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 2, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-83-9
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 3, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-84-7
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3470-8-2
Afişează publicaţiile
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-52-196-3
Afişează publicaţiile
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2, 2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-3452-6-2
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-01-5
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3302-8-2
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3276-1-9
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-99-2
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2, 2016-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-71-8
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-413-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-617-2
Afişează publicaţiile
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-178-6
Afişează publicaţiile
Education for values - continuity and context
2018
ISBN: 978-88-87729-48-1
Afişează publicaţiile
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. , 2014
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-066-6
Afişează publicaţiile
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. , 2014
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-068-0
Afişează publicaţiile
eLearning and Software for Education Conference
Ediția 17, Vol.1, 2019-2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
DOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Afişează publicaţiile
eLearning and Software for Education Conference
Ediția 16, Vol.3, 2019-2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
DOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Afişează publicaţiile
eLearning and Software for Education Conference
Ediția 15, Vol.2, 2019-2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
ISSN: 2066 - 026X
Afişează publicaţiile
Electric Vehicles International Conference
2019
Organizatori: ICPE S.A., Bucureşti
ISBN: 978-172810791-2
Afişează publicaţiile
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyond
Ediția a XXIV-a, 2018
Organizatori: Necunoscută, Spania
Afişează publicaţiile
Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science
Ediţia a 12-a, 2017-2022
ISSN: 20752180
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-897-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-898-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 11, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Î.S. „Radiocomunicaţii”, JMD-Planet S.R.L., AMDARIS S.R.L., ICS „Allied Testing“ SRL
ISBN: 978-9975-45-776-7
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 10, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Orange Moldova S.A., M-Testing S.R.L., JMD-Planet S.R.L., BC Moldova Agroindbank S.A., AMDARIS S.R.L., Pentalog CHI S.R.L., AROBS Software Chişinău, Ellation S.R.L.
ISBN: 978-9975-108-84-3
Afişează publicaţiile
Emerging Trends in Materials Science and Nanotechnology
Ediția a 18-a, 2020
Organizatori: Euroscicon ltd.
ISBN: XXXXXXXX
Afişează publicaţiile
Empowering english language educators through action research
Ediția 7, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-263-4
Afişează publicaţiile
Encyclopedia of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy
2019
Organizatori: Necunoscută, Marea Britanie
ISBN: 978-012812735-3;978-012812736-0
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2005-2016
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Energetica al AŞM, Necunoscută, Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Î.S."Inspectoratul energetic de stat", Moldelectrica Î.S., Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, (PNUD Moldova), RED Union Fenosa S.A., Moldovagaz SA, Centrala electrică cu termoficare (CET-Nord, Bălţi), RED Nord S.A., RED Nord-Vest, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova, Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-4123-5-3
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2005-2016
Organizatori: Institutul de Energetica al AŞM
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005-2016
Organizatori: Institutul de Energetica al AŞM
ISBN: 9975-62-145-7
Afişează publicaţiile
Energy Procedia
Vol. 84, 2015
ISSN: 18766102
Afişează publicaţiile
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion
2015
Organizatori: Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova, 2007-2013, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISBN: 978-606-17-1691-3
Afişează publicaţiile
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin
2020
Organizatori: Universitatea Elenă Internațională
Afişează publicaţiile
Environmental, Industrial and Energy Security
2017
Organizatori: Necunoscută, Rusia, Севастопольский государственный университет, Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia
ISBN: 978-5-9907603-7-0
Afişează publicaţiile
EPE 2018 - Proceedings of the 2018 10th International Conference and Expositions on Electrical And Power Engineering
Ediția a 10-a, 2018
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-153865062-2
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția a 17-a, Vol.171, 2014-2018
ISSN: 21016275
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția a 21-a, 2014-2018
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 21016275
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția a 7-a, Vol.185, 2014-2018
Organizatori: Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
ISBN: 21016275
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția a 23-a, Vol.138, 2014-2018
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 21016275
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția 7, Vol.75, 2014-2018
ISSN: 21016275
Afişează publicaţiile
Est Europa_Revue d’Etudes Politiques et Constitutionnelles
2016
Organizatori: Université de Pau et des Pays de l'Adour
ISSN: 1632-451X
Afişează publicaţiile
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020
Organizatori: ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
ISBN: XXXXXXXXXXXXXX
Afişează publicaţiile
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-175-46-3
Afişează publicaţiile
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 2, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-180-10-8
Afişează publicaţiile
Eurasian Studies in Business and Economics
Vol.21, 2017-2022
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 23645067
Afişează publicaţiile
Eurasian Studies in Business and Economics
Vol. 7, 2017-2022
ISSN: 23645067
Afişează publicaţiile
Euro-Aliment
Ediția 10, 2021
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISBN: 1843-5114
Afişează publicaţiile
Euroasian Scientific Discussions
Ediția 2, 2022
ISBN: 978-84-15927-32-7
Afişează publicaţiile
Euroinvent 2018
2018
Organizatori: Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Necunoscută, Malaysia
ISSN: Print 2601-4580
ISSN: On-line 2601-4599
Afişează publicaţiile
Euroinvent 2022
Ediția a 14-a, 2022
Organizatori: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
ISSN: Print: 2601-4564 Online: 2601-4572
Afişează publicaţiile
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
2023
ISSN: 22825819
Afişează publicaţiile
European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference
2015
ISBN: 978-146737475-0
Afişează publicaţiile
European Conference on Neutron Scattering
Ediția a VII-a, 2019
Organizatori: Petersburg Nuclear Physics Institute, NRC “Kurchatov Institute”
Afişează publicaţiile
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Afişează publicaţiile
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Afişează publicaţiile
European Solid-State Device Research Conference
Ediția a 47-a, 2017
ISSN: 19308876
ISBN: 978-150905978-2
Afişează publicaţiile
European teaching course on neurorehabilitation
Ediția a 6-a, 2016
Organizatori: RoNeuro, Institute for Neurological Research and Diagnostic
ISSN: 2501-7039; ISSN-L 2501-7039
Afişează publicaţiile
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-118-2
Afişează publicaţiile
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept
2010
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-935-33-3
Afişează publicaţiile
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1, 2020
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978- 9975-3345-6-3
Afişează publicaţiile
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a, 2020
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 1844-7880
Afişează publicaţiile
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2, 2017
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-325-6
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-62-603-3.
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3518-8-1
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3274-4-2
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4, 2010-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-4354-1-3.
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5, 2010-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM
ISBN: 978-9975-4354-1-3.
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3, 2010-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-4132-8-2
Afişează publicaţiile
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a, 2016
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Societatea Științifică CYGNUS, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Afişează publicaţiile
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-38-5
Afişează publicaţiile
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.2, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-5-88554-067-4.
Afişează publicaţiile
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.1, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-9975-157-27-8.
Afişează publicaţiile
Fortified sites from the 1st millennium BC
2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Friedrich-Schiller-Universität Jena
ISBN: 978-9975-80-980-1
Afişează publicaţiile
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a , 2020
Organizatori: Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei
Afişează publicaţiile
From Plants to Pharmacy Shelf
Ediția 4, 2017-2019
Organizatori: International Natural Product Sciences Taskforce
ISSN: 26829487
Afişează publicaţiile
From Plants to Pharmacy Shelf
Ediția 3, 2017-2019
Organizatori: International Natural Product Sciences Taskforce
ISSN: 978-619-7240-48-1
Afişează publicaţiile
Functional Ecology of Animals
2018
Organizatori: Institutul de Zoologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3159-7-5
DOI: 10.53937/9789975315975
Afişează publicaţiile
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-62-591-3
Afişează publicaţiile
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2014-2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Acociaţia Obştească Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-912-5
Afişează publicaţiile
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6, 2014-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-56-463-2
Afişează publicaţiile
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014-2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul II, 2022
ISBN: 978-606-685-906-6
Afişează publicaţiile
Geographia Napocensis Conference 100
2019
Organizatori: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Afişează publicaţiile
Global Challenges of Digital Transformation of Markets
2021
ISBN: 978-153619864-5, 978-153619754-9
Afişează publicaţiile
Global Migraine and Pain Summit
Ediția 4, 2020
Organizatori: European Academy of Neurology
ISSN: 2310-2934
Afişează publicaţiile
Handbook of Antimicrobial Coatings
2017
Organizatori: Elsevier Inc., Amsterdam
ISBN: 978-012811982-2, 978-012811983-9
Afişează publicaţiile
Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development
2018
Organizatori: Necunoscută, SUA
ISBN: 978-152253868-4, 1522538674, 978-152253867-7
Afişează publicaţiile
Health Technology Management
Editia 3, 2016
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldavian Society of Biomedical Engineering, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
High Magnetic Fields in Semiconductor Physics
Ediția 23, 2018
Organizatori: Euroscience Open Forum, Toulouse
Afişează publicaţiile
Horizons in World Physics
Vol. 291, 2017
Organizatori: Nova Science Publishers, New York
ISBN: 978-153611020-3, 978-153611008-1
Afişează publicaţiile
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1), 2010-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-248-4
Afişează publicaţiile
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2), 2010-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-249-1
Afişează publicaţiile
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1), 2010-2018
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-191-3
Afişează publicaţiile
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010-2018
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
ISBN: 978-9975-64-192-0
Afişează publicaţiile
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16, 2008
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-127-2
Afişează publicaţiile
Horticultura. Agronomie
Vol.53, 2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-304-7
Afişează publicaţiile
ICSIT 2017 - 8th International Conference on Society and Information Technologies, Proceedings
Ediția a 8-a, Vol. 2017, 2017
ISBN: 978-194176353-7
Afişează publicaţiile
ICT plus
Ediția 1, 2009
Organizatori: National Commission of Republic of Moldova for UNESCO, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, (PNUD Moldova)
ISBN: 978-9975-66-134-8
Afişează publicaţiile
Identităţi naţionale în dialog intercultural:Unitate prin diversitate
2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-87-084-9
Afişează publicaţiile
Identităţile ChişinăuluiOraşul interbelic
Ediţia 5, 2011-2020
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Primăria Municipiului Chişinău
e-ISBN: 978-9975-0-0338-4
Afişează publicaţiile
Identităţile ChişinăuluiOraşul subteran
Ediția 6, 2011-2020
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova
e-ISBN: 978-9975-0-0404-6
Afişează publicaţiile
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4, 2011-2020
ISBN: 978-9975-0-0224-0
Afişează publicaţiile
1 - 500 of 1581