IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1, Vol.5
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chisinau, Moldova
Editura: INCE
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 401
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
CZU: 33+316.42(082)=135.1=111=161.1 C 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (99)Psihologie (7)Filologie (6)Studiul artelor, culturologie (2)Sociologie (2)Ştiinţe fizico-matematice (5)Chimie (1)Medicină (2)Economie (2)