IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 9-a
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 309
ISBN: 978-9975-75-989-2
CZU: 657:378(082)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (40)