IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice04
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice14/3116/18
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 58
22 publicatii cu CZU (37.9%)
8 publicatii cu DOI (13.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 9 ORCID (23.1%),
1 Google Scholar ID (2.6%),
Brevete Tabelul(0)
H-index autori
Proiecte Tabelul(2)
Lista publicaţiilor - 58. Descărcări - 410. Vizualizări - 22626.
Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 4

Delimitarea divulgării secretului de stat de infracțiunea privind pierderea documentelor ce conţin secrete de stat
Gaina Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6 / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de divulgare a secretului de stat
Gaina Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde cu privire la protecția datelor cu caracter personal stabilite de Uniunea Europeană
Ianciu Ruslan , Lungu Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele ce țin de fenomenul traficului de ființe umane în Republica Moldova
Usatîi Djulia , Suruceanu Lilia
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dislocarea răspunderii penale a infracțiunii de falsificare a probelor în legile penale ale altor state
Piterschi Eugeniu
Revista Universul Juridic
Nr. 9 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and logarithmic central image chord transformations for invariant object recognition
Perju Veacheslav , Cojuhari Vladislav
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii de divulgare a secretului de stat
Chiriţa Valentin , Gaina Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea Republicii Moldova în contextul migrației ilegale din orientul mijlociu către statele Uniunii Europene
Bulboaca Andrei
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 253-262.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Aspecte generale privind readmisia persoanelor în Republica Moldova
Markova Natalia , Vodă Mihail
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 158-161.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de tip ,,hotspot” în gestionarea unitară şi coerentă a unui eventual aflux de străini
Cebotari Svetlana , Buzev Anatol
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea politică a minorităţilor naţionale în contextul transformărilor politice din Republica Moldova
Solomon Victor
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 171-174.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea sistemului de coordonare a securității frontaliere a Republicii Moldova în sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)
Buzev Anatol
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța frontierelor Republicii Moldova, prin prisma existenţei unei zone necontrolate de către autorităţile centrale moldovenești
Cristea (Bîtcă) Gabriela
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(54) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Asupra unor metode speciale de investigații și de prevenție moderne în procedurile penale
Pântea Serghei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. . 487-490.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Union - Eap - Moldova. Reflections on the Perspectives of the Emergence of Transnational Justice on Anti-Corruption and Anti-Fraud Dimension
Pîntea Andrei , Pântea Serghei
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(5) / 2019 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On some modern special investigation methods and prevention in criminal proceedings
Pântea Serghei
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 286-291.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra unor instituții de drept procesual penal: extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a faptei
Pântea Serghei
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. CEP USM. 629-643.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Arme de foc - diagnosticare criminalistică
Cernomoreţ Sergiu , Dulghieru Mihail
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre particularitățile unor infracțiuni transnaționale și anchete efective
Pântea Serghei
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. . 360-366.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de consolidare a securităţii frontierei prin realizarea restricţiilor internaţionale de către subdiviziunile MAI
Troșcenco Octavian
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. . 460-466.
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 58