IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice08
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice14/3322/25
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 70
28 publicatii cu CZU (40%)
10 publicatii cu DOI (14.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 17 ORCID (39.5%),
1 Google Scholar ID (2.3%),
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 70. Descărcări - 777. Vizualizări - 31588.
Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 15
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31

2023 - 2

Abordarea teoretico-practică a infracțiunii de spălare a banilor prin prisma standardelor europene
Soimu Daniela , Grecu Olivia
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. . 62-67.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hub-ul de securitate al Uniunii Europene – siguranța flancului estic a Uniunii Europene
Cojuhari Vladislav
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 50-55.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Apariția și evoluția dezordinilor în masă. Modelul Republicii Moldova
Soroceanu Igor
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 320-326.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul juridic de protecție a secretului de stat
Gaina Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circumstanțe agravante ale infracțiunii de divulgare a secretului de stat prevăzute în art. 344 al codului penal al Republicii Moldova
Gaina Alexandru
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 311-319.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea divulgării secretului de stat de infracțiunea privind pierderea documentelor ce conţin secrete de stat
Gaina Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de divulgare a secretului de stat
Gaina Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile abordări educaţionale în vederea prevenirii victimizării în calitate de ,,mercenar”
Soroceanu Igor
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 122-132.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea secretului de stat în contextul încadrării juridice a infracţiunii prevăzute de art. 344 din Codul penal al Republicii Moldova
Chiriţa Valentin , Gaina Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(248) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizațiile internaționale și implicarea acestora în asigurarea securității procesului electoral
Panţa Rodica , Cojocaru Filip
Conferinta anuala a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul electoral
2022. . . 61-86.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat în soluționarea conflictului transnistrean: realizări și perspective
Buzev Anatol
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022. Chişinău. Editura Pontos. 170-176.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde cu privire la protecția datelor cu caracter personal stabilite de Uniunea Europeană
Ianciu Ruslan , Lungu Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele ce țin de fenomenul traficului de ființe umane în Republica Moldova
Usatîi Djulia , Suruceanu Lilia
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dislocarea răspunderii penale a infracțiunii de falsificare a probelor în legile penale ale altor state
Piterschi Eugeniu
Revista Universul Juridic
Nr. 9 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and logarithmic central image chord transformations for invariant object recognition
Perju Veacheslav , Cojuhari Vladislav
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii de divulgare a secretului de stat
Chiriţa Valentin , Gaina Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea Republicii Moldova în contextul migrației ilegale din orientul mijlociu către statele Uniunii Europene
Bulboaca Andrei
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 253-262.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Aspecte generale privind readmisia persoanelor în Republica Moldova
Markova Natalia , Vodă Mihail
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 158-161.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de tip ,,hotspot” în gestionarea unitară şi coerentă a unui eventual aflux de străini
Cebotari Svetlana , Buzev Anatol
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea politică a minorităţilor naţionale în contextul transformărilor politice din Republica Moldova
Solomon Victor
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 171-174.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 70