IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor",
Chişinău, Moldova, 24-25 septembrie 2021
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Pontos SC Europres SRL
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 456
ISBN: 978-9975-72-585-9
CZU: 574:[502.7+630](082)=135.1=111=161.1 C 66
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  68CZU
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (25)Biologie (68)