IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice05
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice6/2518/25
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 62
48 publicatii cu CZU (77.4%)
6 publicatii cu DOI (9.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 8 ORCID (21.6%),
6 Google Scholar ID (16.2%),
2 Scopus Author ID (5.4%)
Brevete Tabel(1)
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 62. Descărcări - 5549. Vizualizări - 48670.
Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 18
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2022 - 3

Aspecte metodologice ale modelului de învățare „clasa inversată”
Garbuz Daniela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 178-181.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancing creative writing abilities in a foreign language learning process
Munteanu Svetlana , Tolico Doina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea unor probleme de fizică prin metode numerice
Cârlig Sergiu , Cîrlig Cornelia , Bardeţchi Profirie
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 1(35) / 2022 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Aplicarea metodei „clasa inversată” la predarea fizicii
Cîrlig Cornelia , Cârlig Sergiu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 204-208.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte inter- și transdisciplinare la orele de Limbă și Literatură Română
Miron Angela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 105-109.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collaborative learning activities in teaching English as a foreign language
Munteanu Svetlana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 314-318.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual guidelines regarding the forming of competences in geography by studying the local horizon / homeland
Sochircă Vitalie , Curecheru Svetlana , Gaju Mariana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii comunicării la lecțiile de limbă și literatură română în baza valorificării competenței de comunicare orală
Zgardan-Crudu Aliona , Coropceanu Aliona
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La video – le support authentique declencheur en classe de FLE
Rișcanu Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 225-228.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda proiectului în aplicare la ora de română
Coropceanu Aliona
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. tipografia „Print Caro”. 74-78.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe , Cîrlig Cornelia
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 35-45.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The synergy of education and innovation targeting the enhancement of English language teaching and learning
Munteanu Svetlana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 319-323.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

În vreme de online
Oleinic Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea vizibilă la orele de geografie
Gaju Mariana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 52-56.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul știrilor false asupra actorilor educaționali în contextul COVID-19
Verdeş Tatiana
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. Garomont Studio. 83-86.
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literația vizuală: de la ludicul desenului la țesătura textului
Bologan Tatiana , Oleinic Viorica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 23-32.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda audiovizuală în predarea biologiei
Zavorotnaia Ludmila
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 166-169.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olimpiada municipală Chișinău de fizică 2020
Bîzgan Serghei , Cârlig Sergiu , Cîrlig Cornelia
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul altfel
Lungu Angela , Sterbeț Daniela , Druță Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 76-82.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redarea în desen a temei studiate – tehnică de învățare și de dezvoltare a gândirii critice
Platon Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 150-152.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 62