IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice04
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/37/19
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 41
10 publicatii cu CZU (24.4%)
8 publicatii cu DOI (19.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (14.3%),
1 Google Scholar ID (7.1%),
4 Scopus Author ID (28.6%)
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 41. Descărcări - 311. Vizualizări - 21339.
Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 13

2022 - 1

Modelling Runoff within a Small River Basin under the Changing Climate: A Case Study of Using SWAT in the Bălţata River Basin (The Republic of Moldova)
Sîrodoev Igor , Corobov Roman , Sirodoev Ghennadi , Trombitsky Ilya
Land
Vol. 11, / 2022 / ISSN - / ISSNe 2073-445X
Disponibil online 6 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Contribuții la cunoașterea ihtiofaunei din albia veche a Nistrului de jos
Moşu Alexandru , Romanescu Vladimir
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 415-417.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea trihodinidelor (Ciliophora) la peştii din apele spaţiului hidrografic Dunărea de jos – Prut – Nistru – Marea neagră și apele adiacente
Moşu Alexandru
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. Lexon-Prim. 45-45.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rainfall erosivity and climate change: some estimations for the Baltata River basin
Corobov Roman , Sirodoev Ghennadi
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Prut river under climate change and hydropower impact
Corobov Roman , Ene Antoaneta , Trombitsky Ilya , Zubcov Elena
Sustainability (Switzerland)
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2071-1050
Disponibil online 9 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подходы к оценке роли почвенной эрозии в загрязнении вод в бассейне Днестра в Республике Молдова
Кухарук Екатерина , Кривова Ольга
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 152-155.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экологические проблемы верхнего Днестра
Процив Галина , Мельничук Виктор , Люшняк Сергей
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 442-447.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 15

Assessment of pressures as the first step in economic valuation of changes in ecosystems services
Corobov Roman , Trombitsky Ilya , Ene Antoaneta
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați. 34-35.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of riverine loads of nitrogen and phosphorus to the Dniester Estuary and the Black Sea over 2010-2019
Medinets Sergiy , Kovalova Nataliia , Medinets Volodimir , Mileva A. , Gruzova Irina , Soltys I. , Cherkez E. , Kozlova T. , Morozov V. , Trombitsky Ilya , Kolvenko V.
XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment
Ediția 14-a. 2020. Houten, Netherlands. European Association of Geoscientists and Engineers, EAGE. 1-5.
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic valuation of ecosystem services in the Dniester basin
Cazantseva Olga , Corobov Roman , Sirodoev Ghennadi , Trombitsky Ilya
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați. 33-34.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nature-based solutions for streams to reduce sediment and litter pollution in the Black Sea
Iakovoglou Valasia , Koutalakis Paschalis , Diaconu Daniel , Tufekcioglu Mustafa , Trombitsky Ilya , Ghulijanyan Andranik , Marinescu Mirela , Tufekcioglu Aydin , Zaimes George N.
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați. 30-30.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives on protected area and wildfire management in the Black Sea region
Zaimes George N. , Tsioras Petros A. , Kiosses Chrysovalantis , Tufekcioglu Mustafa , Zibtsev Sergiy , Trombitsky Ilya , Uratu Razvan , Gevorgyan Luiza
Journal of Forestry Research
Nr. 1(31) / 2020 / ISSN 1007-662X / ISSNe 1993-0607
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protect-Streams-4-Sea – A new Black Sea programme project
Zaimes George N. , Tufekcioglu Mustafa , Diaconu Daniel , Trombitsky Ilya , Ghulijanyan Andranik , Marinescu Mirela , Koutalakis Paschalis , Iakovoglou Valasia
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. International Hellenic University,. 57-58.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of recreational fishing on fish resources of the transboundary Lower Dniester River
Trombitsky Ilya , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Zubcov Elena , Philipenko Sergey , Mustea Mihai , Bogatîi Dinu , Gubanov V. , Stepanok N. , Romanescu Vladimir
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați. 45-46.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The water quality in transboundary Dniester River as a factor of impact on human health
Siniaeva Tatiana
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați. 35-35.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water governance as a climate change issue
Corobov Roman
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. Eco-TIRAS. 169-174.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные вопросы сохранения биологического разнообразия в бассейне Днестра
Protsiv G. , Мельничук Виктор , Люшняк Сергей
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. Eco-TIRAS. 252-255.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых итогах оценки прессинга любительского рыболовства на рыбные ресурсы нижнего Днестра
Тромбицкий Илья , Булат Денис , Булат Дмитрий , Зубков Елена , Филипенко Сергей , Мустя Михаил , Богатый Дину , Губанов В. , Степанок Н. , Romanescu Vladimir
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. Eco-TIRAS. 319-325.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка речного стока биогенных веществ в днестровский лиман в 2015-2019 гг.
Мединец Володимир , Мединец Сергей , Милева Алла , Грузова Ирина , Газетов Е. , Ковалёва Наталья , Тромбицкий Илья , Кольвенко Виталий
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. Eco-TIRAS. 195-200.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пространственная кластеризация экосистем поймы Днестра для экономической оценки экосистемных услуг
Казанцева Ольга , Сыродоев Геннадий
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. Eco-TIRAS. 119-122.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41