IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Congresul "Dialog intercultural polono-moldovenesc" Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate,
Chişinău, Moldova, 1-4 aprilie 2019
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. III, nr.2
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie
Necunoscută, Polonia
Responsabili de ediție: Constantinov V., Pikula N.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-76-273-1
CZU: 082:378.4(478-25)=00 D 36
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Filologie (13)Biologie (1)Istorie (14)Economie (2)Filosofie (5)Geografie (3)Pedagogie (42)Studiul artelor, culturologie (5)Psihologie (16)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (14)Ştiinţe politice (5)Administrare publică (3)