IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
RORGRIDWikiDataWolrdCat
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Cuvinte-cheie (3993): education (40), educaţie (39), curriculum (28)

Reviste/manifestări ştiinţifice113
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice25/321131/396
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1642
980 publicatii cu CZU (59.7%)
130 publicatii cu DOI (7.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 105 ORCID (40.4%),
26 Google Scholar ID (10%),
4 Scopus Author ID (1.5%)
Brevete Tabelul(2)
H-index autori
Proiecte Tabelul(13)
Lista publicaţiilor - 1642. Descărcări - 48072. Vizualizări - 1083447.
Articole în reviste din RM - 771. Publicaţii la conferinţe din RM - 849. Publicaţii peste hotare - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 38

Abordarea integrată a transdisciplinarității - model de intervenție în asigurarea calității învățării la chimie
Prunici Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 202-210.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptelor pedagogice de receptare literar-artistică
Baraliuc Nadejda
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale și organizaționale ale educației nonformale a elevilor
Andrieş Vasile
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări pragmatice ale învăţării vizavi de educaţia postmodernistă
Petrovschi Nina
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesul copiilor aflați în situații de risc la o educație de calitate în condiții de pandemie
Morozan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta în dezvoltarea creativităţii și capacităţilor cognitiv-logice prin prisma educaţiei formale și nonformale.
Cosumov Marina , Guţu Emilian
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența profesională didactică – indiciu de performanță și eficiență în procesul de profesionalizare a carierei didactice
Pogolşa Lilia , Perliman Victoria
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul prosocial la copii
Cucer Angela
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: aspecte relevante ale instituției de învățământ artistic extrașcolar
Cotoviţcaia Daniela
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea psihologică a elevilor din învățământul primar și gimnazial
Furdui Emilia
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. Tipografia UST. 149-157.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe și modele de familii în educația de gen a copiilor în diferite țări
Duminică Stella
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 28-37.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor specifice matematicii prin probleme de tip cascadă
Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea de competențe – o direcție de dezvoltare a educației contemporane
Hadîrcă Maria , Iarovoi Rodica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcțiile evaluării – delimitări conceptuale
Baraliuc Nadejda
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. Tipografia UST. 131-134.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea mentalese a cadrului didactic
Vicol Nelu
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea personală - dimensiune centrală a concepției despre sine în contextul dezvoltării personale
Globu Nelea
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 175-178.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța învățării prin proiecte în contextul dezvoltarii personale
Globu Nelea
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. Tipografia UST. 112-116.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Hadîrcă – model de conștiință și cultură pedagogică
Bâlici Veronica
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematica școlară în context transdisciplinar
Achiri Ion
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2022
2022. Chișinău, Republica Moldova. Tiraspol State University. 10-14.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de adaptare psihosocială la schimbările societale
Puzur Elena
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1642