IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
RORWikiDataGRIDWolrdCat
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (4270): education (46), educaţie (41), curriculum (30)

Reviste/manifestări ştiinţifice014
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice26/719145/447
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1720
1017 publicatii cu CZU (59.1%)
139 publicatii cu DOI (8.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 129 ORCID (48.9%),
29 Google Scholar ID (11%),
7 Scopus Author ID (2.7%)
Brevete Tabel(2)
H-index autori
Proiecte Tabel(10)
Monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 1720. Descărcări - 74612. Vizualizări - 1514928.
Articole în reviste din RM - 780. Publicaţii la conferinţe din RM - 894. Publicaţii peste hotare - 46.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 149
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 415
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 105
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 110
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 14
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 296
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 587
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 32

2023 - 5

Die förderung der mündlichen kommunikation im deutschunterricht durch dialog
Cutcovschi Ludmila
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didacticein memoriam Grigore Cincilei cu ocazia aniversării a 95-a de la naștere
2023. Chişinău. CEP USM. 203-206.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea individului privită prin corelația dintre conceptele de „socializare” și „educație”
Coman Liliana
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 333-340.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice de reconfigurare a învăţării. Ghid metodologic la Aria curriculară Educație socioumanistă
Pogolşa Lilia
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia în limbajul de specialitate
Posternac Silvia
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. Universitatea de Stat din Moldova. 331-340.
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The „human-pupil” construct: a crucial scale created and manifested in the light of the transdisciplinary communication culture
Popa Ludmila
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 34 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 72

Învățarea bazată pe acțiune - context favorabil de producere a cunoașterii
Petrovschi Nina
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 104-110.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea integrată a transdisciplinarității - model de intervenție în asigurarea calității învățării la chimie
Prunici Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 202-210.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptelor pedagogice de receptare literar-artistică
Baraliuc Nadejda
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale și organizaționale ale educației nonformale a elevilor
Andrieş Vasile
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-61. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări pragmatice ale învăţării vizavi de educaţia postmodernistă
Petrovschi Nina
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesul copiilor aflați în situații de risc la o educație de calitate în condiții de pandemie
Morozan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An epistemic and axiological itinerary of the professionalization of teachers
Vicol Nelu
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 29 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta în dezvoltarea creativităţii și capacităţilor cognitiv-logice prin prisma educaţiei formale și nonformale.
Cosumov Marina , Guţu Emilian
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte determinative ale nivelului de dezvoltare socială a preșcolarilor de 5-6 ani
Davidescu Liliana Maria , Petrovschi Nina
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 22-29.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice de formare / dezvoltare a competenței sociale a viitorilor profesori
Mogîldea (Iuzu) Iulianna
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici psihopedagogice ale tulburărilor emoționale la copii de vârstă preșcolară
Cucer Angela
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 71-75.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication in teaching: a basis for developing children's communication skills
Hadîrcă Maria
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 29 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența profesională didactică – indiciu de performanță și eficiență în procesul de profesionalizare a carierei didactice
Pogolşa Lilia , Perliman Victoria
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-37. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul prosocial la copii
Cucer Angela
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-92. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea învățării anticipative la lecțiile de geografie
Roşcovan Serafima , Zderca Larisa
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. Policolor. 31-36.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1720