IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2158): curriculum (17), educaţie (17), motivaţie (14)
Manifestări ştiinţifice organizate6
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1050. Descărcări - 5499. Vizualizări - 178172.
Articole în reviste din RM - 633. Publicaţii la conferinţe din RM - 417.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 150

Învăţarea bazată pe proiectul tematic – metodă interactivă de grup în instituţia de educaţie timpurie
Cebanu Lilian
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 495-500.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea prin descoperire
,
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 43-46.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea ecosistemică a parteneriatelor educaționale
Grigor Ina
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară a demersului didactic în aria curriculară limbă și comunicare
, Achiri Ion
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 60-68.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar
Hadîrcă Maria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice privind dezvoltarea curricula la disciplinele școlare Biologia, Chimia
Franţuzan Ludmila
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind învățarea limbilor străine de către copiii de 6-7 ani
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiuni strategice de implementare a activităților curriculare în instituția de educație timpurie
Cebanu(Slutu) Lilia
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 40-45.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea personalităţii în contextul relaţionării sociale
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 265-268.
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situaţiei actuale a educaţiei de gen realizate în familie şi instituţiile de educaţie timpurie
Duminică Stella
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 522-528.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea stării de bine la copii cu cerințe educative speciale prin dezvoltarea creativității
Furdui Emilia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale abordării transdiscilinare în învățământul primar prin prizma parteneriatului școală-familie
Cara Angela, Cojusneanu Ana
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 34-39.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte manageriale ale eticii la nivel instituțional
Mihăilescu Natalia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice privind organizarea activităților de dezvoltare personală în instituțiile de educație timpurie
Dascal Angela, Duminică Stella
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 60-65.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihosociale ale inserției profesionale a cadrelor didactice debutante la nivel instituțional
Branişte Silvia
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodologice ale formării competențelor de comunicare a elevilor la limba străină
Afanas Aliona
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atestarea cadrelor didactice: viziuni şi perspective
Afanas Aliona
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 6-10.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva consideraţii privind cultura pedagogică a profesorului de calitate
Hadîrcă Maria
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 638-644.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic în contextul asigurării condiţiilor de calitate şi eficienţă a procesului educaţional
Franţuzan Ludmila
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 24-30.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic între identitatea personală, profesională și demnitatea umană
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1050