IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (3429): education (35), educaţie (34), curriculum (25)
Reviste/manifestări ştiinţifice111
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice23/31097/341
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1478
875 publicatii cu CZU (59.2%)
90 publicatii cu DOI (6.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (68 ORCID,
15 Google Scholar ID,
2 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(2)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1478. Descărcări - 29646. Vizualizări - 855325.
Articole în reviste din RM - 722. Publicaţii la conferinţe din RM - 737. Publicaţii peste hotare - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 80

Învățarea în bază de proiecte: metodă de formare a competențelor – cheie
Țîbuleac Ana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 109-114.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea eficientă: repere conceptuale
Achiri Ion
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 6-11.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea personalizată în sistemul educaţional IB (bacalaureatul internaţional)
Grigor Ina
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 149-154.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea vizibilă în contextul metodologiei contemporane
Franţuzan Ludmila
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 61-65.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea în grup/echipă - metodă de învățare nonformală la disciplina educație pentru societate
Andrieş Vasile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 12-16.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea psihologului din învăţământul general: realităţi și perspective
Paladi Oxana
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 223-229.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială și resursele personale
Puzur Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 117-120.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activității psihologice în învățământul general: viziuni ale cadrelor didactice și ale psihologilor școlari
Paladi Oxana
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 270-276.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale socializării în devenirea omului contemporan
Vasilachi Octavian
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 103-108.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pedagogice privind competențele specifice în curriculumul liceal la istoria românilor și universală
Mistreanu Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 80-88.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind cercetarea psihologică
Georgescu Maria, Cucer Angela
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a XI-a. 2021. Chişinău, 2019. "Print-Caro" SRL. 177-186.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantajelele învăţării prin proecte în dezvoltarea personală
Globu Nelea
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 361-365.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrele didactice despre afectivitatea elevilor în condiţii pandemice
Batog Mariana
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 298-303.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – promotor în schimbarea culturii educaționale
Simion Crenguţa
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 99-102.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – un profesionist în educaţie
Cucer Angela, Georgescu Maria
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 75-79.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Children’s education and the challenges of the online environment
Şpac Silvia
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 8-a Comm. 2021. Tîrgu Mureş, România. The Alpha Institute for Multicultural Studies. 129-134.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de a învăța să înveți: abordări strategice
Globu Nelea
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 66-69.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – mediu de formare și manifestare a atitudinilor faţă de invăţare
Bolboceanu Aglaida
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 230-236.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia prospectivă a pedagogiei eticii
Paniş Aliona
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 40-46.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile sociale, premise definitorii ale contextului învăţării
Bâlici Veronica
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1478