IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/38/9
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 14
9 publicatii cu CZU (64.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (33.3%),
,
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 14. Descărcări - 912. Vizualizări - 9662.
Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2023 - 1

Susținerea psihologică a elevilor în situații de risc din instituțiile de învățământ general
Lungu Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 583-590.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Dezvoltarea competențelor profesionale a psihologilor – element-cheie în asigurarea stării de bine în perioada de pandemie cu COVID-19
Rusnac Virginia , Lungu Tatiana
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 281-285.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul serviciului psihologic școlar în asigurarea stării de bine și depășirea situaţiei de criză la nivel naţional, în contextul pandemiei de COVID-19
Rusnac Virginia , Lungu Tatiana
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 252-258.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Asistenţa psihologică a copiilor din grupul de risc din instituţiile de învăţământ general
Rusnac Virginia , Lungu Tatiana
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 191-197.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-109. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea educației incluzive în Republica Moldova: provocări, realizări și viziuni
Rusnac Virginia
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia UPS "Ion Creangă". 8-18.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul psihopedagogic în realizarea unei educații de calitate în contextul politicilor educaționale
Rusnac Virginia , Lungu Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. Tipografia din Bălţi. 191-201.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Acte normative și organizarea serviciului logopedic
Guțu Marina
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. Tipografia UPS "Ion Creangă". 92-96.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de învățare
Curilov Svetlana , Lapoşina Emilia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-91. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea dificultăților de comunicare – factor important în procesul de adaptare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de invățare
Curilov Svetlana
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. Tipografia UPS "Ion Creangă". 112-117.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Adaptarea școlară a copiilor cu dizabilități prin prisma paradigmelor teoretice în contextul procesului educațional incluziv
Curilov Svetlana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyber-bullying - o problemă online, dar reală
Bîtca Lucia
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 151-158.
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-128. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive
Lapoşina Emilia , Curilov Svetlana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformarea mediului academic în vederea implementării principiilor incluziunii educaţionale
Racu Sergiu , Rusnac Virginia
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018. Chişinău. UPS „Ion Creangă”. 22-30.
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Activităţi de mentorat implementate în cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”
Cara Angela , Lungu Tatiana
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 346-349.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-66. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14