IBN
Închide
Curilov Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Study of the level of school adaptation of children with disabilities in inclusive classes
Lapoşina Emilia , Curilov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dificultăți de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de învățare
Curilov Svetlana12 , Lapoşina Emilia1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-70. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța educației ca factor predominant al educabilității în contextul adaptării și integrării școlare a copiilor cu dizabilități
Curilov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea dificultăților de comunicare – factor important în procesul de adaptare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de invățare
Curilov Svetlana
Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-46-403-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Adaptarea școlară a copiilor cu dizabilități prin prisma paradigmelor teoretice în contextul procesului educațional incluziv
Curilov Svetlana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive
Lapoşina Emilia1 , Curilov Svetlana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Intervenţia specializată şi echipa de intervenţie
Curilov Svetlana
Centrul de zi „Speranţa“
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(52) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7