IBN
Închide
Cara Angela Gheorghe
Cuvinte-cheie (39): educaţie de calitate (2), social cohesion (1), school-family-community partnership (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Cadrul metodologic de responsabilizare a parteneriatului școală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate
Globu Nelea, Bulat Galina, Orîndaş Lilian, Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice privind implementarea parteneriatelor şcoală–familie–comunitate în vederea asigurării unei educaţii de calitate
Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Consolidarea parteneriatului școală–familie– comunitate: deziderate și realizări
Cara Angela, Orîndaş Lilian, Solovei Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea în domeniul formării continue a cadrelor didactice din perspectiva educatiei incluzive
Cara Angela, Dilion Marcela, Rusnac Virginia
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea pentru asigurarea unui proces educaţional incluziv de calitate
Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Coeziunea socială: valoare a parteneriatului educational
Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea Educaţiei financiare în curricula naţionale
Cara Angela1, Gremalschi Anatol2, Achiri Ion1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Institutul de Politici Publice
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Analiza SWOT privind implementarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate
Cara Angela
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Argument privind reconsiderarea educaţiei cetăţeanului din perspectiva politicilor incluzive
Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme psihopedagogice de formare la elevi a atitudinii civice active şi a competenţelor de incluziune socială în cadrul disciplinelor socioumane
Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Cetățenia și incluziunea socială
Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Argument în favoarea demersului integrator al educaţiei incluzive
Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aspecte teoretice şi metodologice ale formării axiologice a elevilor în cadrul disciplinelor socioumane
Pogolşa Lilia1, Solovei Rodica1, Cara Angela1, Grigor Ina1, Odoleanu Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectivă asupra educaţiei din perspectivă incluziv integralistă
Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Cadrul de referinţă în elaborarea standardelor de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar general din Republica Moldova
Guţu Vladimir1, Cara Angela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15