IBN
Închide
Lungu Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 5

Caracteristici ale nivelurilor de manifestare a voinței la elevi
Paladi Oxana , Lungu Tatiana
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2 R. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale nivelurilor de manifestare a voinței la elevi
Paladi Oxana1 , Lungu Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea serviciilor sociale în Moldova: rezultate, provocări, tendințe
Lungu Tatiana , Marin Danu , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022. . .
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația digitală. unele considerațiuni
Lungu Tatiana , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale voinței la adolescenți
Lungu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Caracteristica generală a conceptului de voinţă
Lungu Tatiana
Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor profesionale a psihologilor – element-cheie în asigurarea stării de bine în perioada de pandemie cu COVID-19
Rusnac Virginia12 , Lungu Tatiana12
1 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea calităților volitive la elevi – condiție pentru asigurarea succesului școlar
Paladi Oxana , Lungu Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a psihologilor din sistemul educațional în contextul situațiilor de criză
Rusnac Virginia , Lungu Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul serviciului psihologic școlar în asigurarea stării de bine și depășirea situaţiei de criză la nivel naţional, în contextul pandemiei de COVID-19
Rusnac Virginia12 , Lungu Tatiana12
1 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-65. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale egalității de gen în perioada postmodernă
Lungu Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of pupil's will in overcoming crisis situations
Paladi Oxana12 , Lungu Tatiana12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 State University of Moldova
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Asistenţa psihologică a copiilor din grupul de risc din instituţiile de învăţământ general
Rusnac Virginia12 , Lungu Tatiana12
1 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-96. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova: un deceniu în cadrul Parteneriatului Estic
Lungu Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul voinței în dirijarea comportamentelor și activității de învățare la elevi
Paladi Oxana1 , Lungu Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul psihopedagogic în realizarea unei educații de calitate în contextul politicilor educaționale
Rusnac Virginia , Lungu Tatiana
Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Stresul în mediul organizațional: diferențe de gen
Lungu Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.2. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-058-6.
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-143. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Motivaţia alegerii profesiei de către studenţii Facultății de Psihologie și Asistență socială
Ceban Gabriela , Lungu Tatiana , Odobescu Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Imaginea psihologului în rîndul tinerilor
Lungu Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.2. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-078-4.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Ludoteca
Lungu Tatiana
Asociaţia „ Prietenii Copiilor”
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21