Adaptarea școlară a copiilor cu dizabilități prin prisma paradigmelor teoretice în contextul procesului educațional incluziv
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
783 27
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-03 15:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376.1 (138)
Educația, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special (389)
SM ISO690:2012
CURILOV, Svetlana. Adaptarea școlară a copiilor cu dizabilități prin prisma paradigmelor teoretice în contextul procesului educațional incluziv. In: Revistă de știinţe socioumane . 2018, nr. 2(39), pp. 74-83. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Adaptarea școlară a copiilor cu dizabilități prin prisma paradigmelor teoretice în contextul procesului educațional incluziv

School adaptation of children with disabilities through the theoretical paradigms in the context of the inclusive educational process

CZU: 376.1

Pag. 74-83

Curilov Svetlana12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2018


Rezumat

Conceptul de „adaptare școlară”, parte indispensabilă a procesului educațional, devine, astăzi, unul tot mai actual, sub influența schimbărilor din cadrul sistemului de învățământ, ca urmare a respectării drepturilor tuturor copiilor de a învăța în medii comune, a implementării reformelor în educație. În acest sens, conceptul de „adaptare școlară” urmează a fi reconsiderat în raport cu necesitățile actuale ale mediului educațional, orientat, în dezvoltarea sa, spre satisfacerea cerințelor educaționale ale unei largi diversități de copii

The concept of school adaptation, an indispensable part of the educational process, is becoming more and more current under the influence of changes in the education system, as a result of respecting the rights of all children to learn in common environments, the implementation of reforms in education. In this sense, the concept of school adaptation needs to be reconsidered in relation to the current needs of the educational environment oriented in its development towards the satisfaction of the educational needs of a wide diversity of children. 

Cuvinte-cheie
copii cu dizabilităţi, adaptare şcolară, integrare,

proces incluziv.