IBN
Închide
Lapoşina Emilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Stiluri educative ale familiilor ce educă copii cu dizabilități senzoriale
Lapoşina Emilia , Frunze Olesea
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dificultăților de adaptare școlară a copiilor cu dizabilități
Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Demersul psihopedagogic special asupra grupului școlar incluziv
Lapoşina Emilia , Frunze Olesea
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de învățare
Curilov Svetlana12 , Lapoşina Emilia1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea coeziunii grupului prin cooperare în clase incluzive
Frunze Olesea1 , Lapoşina Emilia2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici sociale în domeniul populației și familiei
Frunze Olesea , Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive
Lapoşina Emilia1 , Curilov Svetlana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Particularitățile adaptării școlare a copilului cu dizabilități – abordare psiho-pedagogică în învățământul incluziv
Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование сотрудничества у учащихся в условиях инклюзивного класса
Лапошина Эмилия
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Cu privire la comportamente de bullying ale elevilor din școli cu practici incluzive
Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea domeniului psihomotric a pregătirii pentru şcoală a copiilor cu cecitate
Frunze Olesea , Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenția timpurie în relația parinte – copil cu dizabilitati
Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Prevenirea violentei în scoala incluziva
Stratan Valentina , Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Психологические бариеры общения у детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного воспитания
Лапошина Эмилия
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 19 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Tendinţe ale educaţiei inclusive
Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 11 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Особенности составления индивидуальных программ ранней помощи детям с проблемами психомоторного развития
Лапошина Эмилия
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16