IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii ",
Chişinău, Moldova, 29 octombrie 2021
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
Cautare
Responsabili de ediție: Sanduleac S.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-46-564-9.
CZU: [316.6-053.2+37.0](082)=135.1=161.1 A 88
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2021  31
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Psihologie (31)