IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP UPS „I.Creangă”
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 242
ISBN: 978-9975-46-403-1
CZU: 376.3.015.3(082)=135.1=161.1 A 86
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2019  52
Disponibil în IBN: 27 februarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Tehnică (1)Filologie (17)Pedagogie (38)Medicină (17)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (27)Sociologie (4)Administrare publică (1)