IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Chimie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1032): crystal structure (15), neutron activation analysis (12), activated carbon (8)
Reviste/manifestări ştiinţifice05
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice16/6076/381
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (38 ORCID,
9 Google Scholar ID,
87 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(74)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 662. Descărcări - 3212. Vizualizări - 427726.
Articole în reviste din RM - 59. Publicaţii la conferinţe din RM - 437. Publicaţii peste hotare - 166.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 56

(+)-Larixol and larixyl acetate: syntheses, phytochemical studies and biological activity assessments
Ciocarlan Alexandru
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One - step selective synthesis of 13-epi-manoyl oxide
Morărescu (Chetraru) Olga, Traistari Marionela, Barba Alic, Duca Gheorghe, Ungur Nicon, Kulciţki Veaceslav
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new Co(III) mononuclear complex containing dianilineglyoxime and pyridine ligands: synthesis and structure
Ureche Dumitru, Bulhak Ion, Bourosh Pavlina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 67-73.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A possible experimental manifestation of ultra-high energy cosmic metaneutrinos
Geru Ion
Romanian Reports in Physics
Nr. 1(73) / 2021 / ISSN 1221-1451
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives
Morărescu (Chetraru) Olga, Grinco Marina, Kulciţki Veaceslav, Barba Alic, Garbuz Olga, Gudumac Valentin, Gulea Aurelian, Ungur Nicon
Synthetic Communications
Nr. 1(51) / 2021 / ISSN 0039-7911 / ISSNe 1532-2432
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academician Pavel Vlad – a veritable scientist of our country
Aricu Aculina
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. Institute of Chemistry. 8-8.
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Antonie Ablov (1905–1978) între viața privată și activitatea științifică
Lupaşcu Tudor, Malcoci Iulia, Xenofontov Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accumulation of potentially toxic elements in mosses collected in the Republic of Moldova
Zinicovscaia Inga, Hramco Constantin, Chaligava Omari, Yushin Nikita, Grozdov D., Vergel Konstantin, Duca Gheorghe
Plants
Nr. 3(10) / 2021 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antifungică a micromicetelor după liofilizare și conservare în prezența nanoparticulelor
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Timuș Ion, Gorincioi Viorina
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 90-90.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial activity of the tannins isolated from walnut (Juglans regia l.)
Lupaşcu Lucian, Timbaliuc Nina, Lupascu Tudor, Slănină Valerina
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 146-146.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați
Danilescu Olga, Bulhac Ion, Bouroş Pavlina, Cocu Maria
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 54-59.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale reacției de condensare a 4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în cursul de sinteză chimică
Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 75-81.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of TiO2 Nanoparticles Accumulation in Organs and Their Effect on Cognitive Abilities of Mice
Zinicovscaia Inga, Ivlieva Alexandra, Petritskaya Elena, Rogatkin D., Yushin Nikita, Grozdov D., Vergel Konstantin, Mamulova Kutlakova Katerina
Physics of Particles and Nuclei Letters
Nr. 3(18) / 2021 / ISSN 1547-4771
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioactive co(Ii), ni(ii), and cu(ii) complexes containing a tridentate sulfathiazole‐based (onn) schiff base
Reiss Aurora, Cioateră Nicoleta, Dobrițescu Aurelian, Rotaru Mihaela, Carabet Alice Carla, Parisi Filippo, Gănescu Anca Elena, Dăbuleanu Irina Daniela, Spînu Cezar Ionuţ, Rotaru Petre
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 10(26) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of essential oil of Dill (Anethum graveolens L.) Growing in Republic of Moldova
Popescu Violeta, Ciocarlan Alexandru, Dragalin Ion, Lungu Lidia, Aricu Aculina
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. Institute of Chemistry. 35-35.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination complex [Eu(μ2-OC2H5)(btfa)(NO3) (phen)]2·phen with high luminescent efficiency
Iovu Mihail, Verlan Victor, Culeac Ion, Bordian Olga, Zubareva Vera, Bulhak Ion, Enachescu Marius, Siminel Nikita, Siminel Anatolii
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(20) / 2021 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal Engineering of Schiff Base Zn(II) and Cd(II) Homo- and Zn(II)M(II) (M = Mn or Cd) Heterometallic Coordination Polymers and Their Ability to Accommodate Solvent Guest Molecules
Danilescu Olga, Bourosh Pavlina, Petuhov Oleg, Kulikova Olga, Bulhak Ion, Chumakov Yurii, Croitor Lilia
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 8(26) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the republic of moldova using neutron activation analysis
Ciocarlan Alexandru, Hristozova Gergana Y. , Aricu Aculina, Dragalin Ion, Zinicovscaia Inga, Yushin Nikita, Grozdov D., Popescu Violeta
Agronomy
Nr. 5(11) / 2021 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica adsorbţiei Sr2+ din soluţii apoase pe cărbunele activ CAN-7
Lupaşcu Tudor, Ciobanu Mihail
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activității antifungice și antibacteriene a unui nou derivat nesaturat de 1,2,4-triazol (Nitrotriazon).
Drumea Maria, Stingaci Eugenia, Uncu Livia, Crudu Valeriu, Valica Vladimir, Macaev Fliur
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 662