IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cercetarea, dezvoltarea și inovare din perspectiva eticii globale", 2
Chişinău, Moldova, 16 aprilie 2021
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Lozovanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 254
ISBN: 978-9975-45-703-3
CZU: 082=135.1=111=161.1 C 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (7)Economie (17)Filosofie (63)Drept (12)Pedagogie (21)Medicină (7)Psihologie (7)Sociologie (28)Ştiinţe politice (6)Ştiinţe fizico-matematice (8)Tehnică (3)Istorie (2)Studiul artelor, culturologie (15)