IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice2178
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice7/1925/53
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 100
58 publicatii cu CZU (58%)
8 publicatii cu DOI (8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (25 ORCID,
12 Google Scholar ID,
10 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori
Proiecte Tabelul(1)
Lista publicaţiilor - 100. Descărcări - 941. Vizualizări - 35545.
Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 72. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Echipamente de laborator de fizică
Păgînu Victor , Ciuvaga Victor , Bocancea Viorel , Cârlig Sergiu
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale actelor normative care reglementează domeniul intervenţiei profesionale şi concordanţa acestora
Gheorghiu Ivan , Remarenco Sergiu , Colţa Sergiu
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 239-242.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția autorităților publice centrale din Republica Moldova la cunoașterea, promovarea și conservarea portului popular tradițional
Babuc Monica
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021. Chişinău. CEP UPS "Ion Creangă". 6-7.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum diferenţiat pentru şcoala de arte/muzică, profilul arte muzicale – premisă a managementului calităţii
Cotoviţcaia Daniela
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 133-137.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propuneri de adaptare a conținuturilor curriculare la programele de formare profesională tehnică
Rusnac-Frăsineanu Magdalena , Vasiliu Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții despre asigurarea condițiilor necesare pentru studierea limbii române de către minoritățile naționale din Republica Moldova
Grâu Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportul pentru toţi – factor de menţinere şi formare profesională a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne
Gheorghiu Ivan , Bucarciuc Nicanor , Preţivatîi Ghenadie
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 244-250.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 23

A review on the effectiveness of using online authentic materials within EMP classes
Cazac Viorica , Armaşu-Canţîr Ludmila
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020. Chişinău. Garomont-Studio. 262-269.
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)
Xenofontov Ion , Prisac Lidia
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. Tipografia "Lexon-Prim". 215-229.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura încrederii – comunicare şi cooperare
Flueraş Vasile , Marin Mariana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica Pro... la 20 de ani
Nicolaescu-Onofrei Liliana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatia postmodernista in contextul predariiinvatarii limbii engleze pentru scopuri specifice: caracteristici si deziderate
Cazac Viorica , Armaşu-Canţîr Ludmila
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020. Chişinău. Garomont-Studio. 397-403.
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate
Cotoviţcaia Daniela , Pogolşa Lilia
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Andrieș Bucov
Rocaciuc Victoria
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. . 62-66.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea atitudinilor etice ale cadrelor didactice: esență și strategii
Paniş Aliona , Lungu Corina
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. Tipografia din Bălţi. 479-482.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oscarul în educaţie – argument pentru campania naţională Pledoarie pentru pedagogie
Grîu Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul imobil al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău
Xenofontov Ion , Prisac Lidia
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. . 138-150.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pictori basarabeni în şcolile de artă ale Europei
Stăvilă Tudor
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. . 38-43.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problem-based learning: benefits and challenges for learners in the ESP classroom
Duhlicher Olga
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 132-136.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-1168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica patrimoniului de artă și muzica contemporană din Republica Moldova
Barbas Valeria
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. . 225-228.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 100