IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice2195
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice7/1928/56
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 105
62 publicatii cu CZU (59%)
10 publicatii cu DOI (9.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 33 ORCID (62.3%),
13 Google Scholar ID (24.5%),
10 Scopus Author ID (18.9%)
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 107. Descărcări - 1544. Vizualizări - 52158.
Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 75. Publicaţii peste hotare - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 17
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 58
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 2

2023 - 1

The role of cooperation agreement in dual education
Gîncu Silviu
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Context educațional de formare a competențelor pentru cultura democratică în învățământul general din Republica Moldova
Lungu Corina
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. 27-31.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приветствени слова
Поголша Лилия
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. Lexon-Prim. 11-11.
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Echipamente de laborator de fizică
Păgînu Victor , Ciuvaga Victor , Bocancea Viorel , Cârlig Sergiu
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-88. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale actelor normative care reglementează domeniul intervenţiei profesionale şi concordanţa acestora
Gheorghiu Ivan , Remarenco Sergiu , Colţa Sergiu
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 239-242.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova
Bragarenco Nicolae , Burduh Alina, Cosumov Marina , Cotoviţcaia Daniela , Florea Viorica, Guţu Vladimir , Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-152-98-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția autorităților publice centrale din Republica Moldova la cunoașterea, promovarea și conservarea portului popular tradițional
Babuc Monica
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021. Chişinău. CEP UPS "Ion Creangă". 6-7.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum diferenţiat pentru şcoala de arte/muzică, profilul arte muzicale – premisă a managementului calităţii
Cotoviţcaia Daniela
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 133-137.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propuneri de adaptare a conținuturilor curriculare la programele de formare profesională tehnică
Rusnac-Frăsineanu Magdalena , Vasiliu Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții despre asigurarea condițiilor necesare pentru studierea limbii române de către minoritățile naționale din Republica Moldova
Grâu Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportul pentru toţi – factor de menţinere şi formare profesională a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne
Gheorghiu Ivan , Bucarciuc Nicanor , Preţivatîi Ghenadie
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 244-250.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 26

A review on the effectiveness of using online authentic materials within EMP classes
Cazac Viorica , Armaşu-Canţîr Ludmila
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. Garomont-Studio. 262-269.
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic adaptation – intensive process of preparation for professional adaptation
Ţărnă Ecaterina , Goraș Mariana
Cross-Cultural Studies: Education and Science
Nr. 2(5) / 2020 / ISSN 2470-1262 / ISSNe 2831-4077
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)
Xenofontov Ion , Prisac Lidia
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. Tipografia "Lexon-Prim". 215-229.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura încrederii – comunicare şi cooperare
Flueraş Vasile , Marin Mariana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar
Bragarenco Nicolae , Burduh Alina, Cosumov Marina , Cotoviţcaia Daniela , Florea Viorica, Guţu Vladimir , Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-152-67-9
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica Pro... la 20 de ani
Nicolaescu-Onofrei Liliana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente de arhivă inedite legate de castelul-penitenciar din Chișinău (1834-1864), proiectul arhitectului Giorgio Toricelli
Ceastina Alla , Carpov Aurelia , Sarahman Svetlana
Identităţile ChişinăuluiOraşul subteran
Ediția 6. 2020. Chişinău. Tipografia „Bons Ofices”. 125-130.
Disponibil online 19 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatia postmodernista in contextul predariiinvatarii limbii engleze pentru scopuri specifice: caracteristici si deziderate
Cazac Viorica , Armaşu-Canţîr Ludmila
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. Garomont-Studio. 397-403.
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate
Cotoviţcaia Daniela , Pogolşa Lilia
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 107