IBN
Închide

112Publicaţii

617Descărcări

35055Vizualizări

Xenofontov Ion Valeriu
Cuvinte-cheie (169): ştiinţă (5), students (4), Chisinau (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 97. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 9

Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția a I-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrele științifico-didactice ale institutului de stat de medicină din Chișinău (1945–1991)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mănăstirea Japca – o istorie a rezistenței spirituale
Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O carte despre cărți
Xenofontov Ion
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. (1945 - sfârșitul anilor ’60)
Prisac Lidia12, Xenofontov Ion3
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția a I-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenți străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: rezultate academice și adaptare cotidiană
Prisac Lidia1, Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața studențească la institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția a I-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 16

Academicianul Anatoli Kovarski, unul dintre fondatorii Academiei de Științe a RSS Moldovenești
Malcoci Iulia, Xenofontov Ion
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecţia Richard Koch, parte componentă a patrimoniului mondial
Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul legitimant în structurile instituţionale de cercetare istorică academică din Moldova sovietică
Dragnev Demir12, Xenofontov Ion3
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foto enciclopedia . Mi-a venit ordin să plec…
Xenofontov Ion
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greva studențească din anul 1995 reflectată în foi volante și în presa timpului
Matveev Sergiu1, Xenofontov Ion12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăcașurile monahale – dimensiune a patrimoniului cultural material al Republicii Moldova
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membrul corespondent Makari Radul (1910–1971). Repere biografice
Malcoci Iulia1, Xenofontov Ion2
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lucrare de pionierat consacrată serviciului militar din Republica Moldova
Xenofontov Ion
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea instituțională a cercetărilor istorice academice în RSS Moldoveanescă: premise, etape și elaborarea discursului legitimant
Dragnev Demir12, Xenofontov Ion34
1 Institutul de Istorie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de istorie medievală a românilor cercetate şi implementate de savantul şi pedagogul Ion Eremia (65 de ani de la naştere)
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion23
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesor. cercetător. personalitate doctorul habilitat Ion Eremia la 65 de ani
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion23
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 112