IBN
Închide
Rotaru Liliana
Cuvinte-cheie (42): RSS Moldovenească (2), students (2), political and ideological education (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

„Dezgheţului” hruşciovist şi „rezbelul naţionalist” al studenţilor-filologi de la Universitate
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Alimentația studenților în perioada foametei din RSS Moldovenească
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția națională și socială a corpului studențesc postbelic al Universității de Stat din Moldova
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panem et circenses: regimul sovietic şi studenţii şcolilor superioare din RSS Moldovenească în anii foametei (1946-1947)
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Politica de recrutare și selecție a personalului academic în învățământul superior din RSS Moldovenească. 1944-1950
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul național și social al abandonul universitar în RSS Moldovenească în primii ani de după război
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea din August a VASHNIL (1948):  rezistență și emulație academică în RSS Moldovenească
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de implementare a legislaţiei lingvistice în şcoala superioară din RSS Moldovenească. 1989-1991
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Guta la bărbaţi şi maladiile concomitente
Rotaru Liliana, Groppa Liliana, Agachi Svetlana, Dutca Lucia, Racoviţă Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro
Hămuraru Maria, Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particulărităţile sindromului Raynaud la pacienţii cu sclerodermie sistemică
Agachi Svetlana, Groppa Liliana, Rotaru Liliana, Popa Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia)
Rotaru Liliana, Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12