Academicianul Antonie Ablov (1905–1978) între viața privată și activitatea științifică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
161 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-09 14:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54(478)(092)+929:001.89 (1)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (1263)
Biografii și studii înrudite (270)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (876)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Tudor; MALCOCI, Iulia; XENOFONTOV, Ion. Academicianul Antonie Ablov (1905–1978) între viața privată și activitatea științifică. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 83-90. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Academicianul Antonie Ablov (1905–1978) între viața privată și activitatea științifică

Academician Antonie Ablov (1905–1978) between private life and scientific activity


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.11
CZU: 54(478)(092)+929:001.89
Pag. 83-90

Lupaşcu Tudor1, Malcoci Iulia2, Xenofontov Ion3
 
1 Institutul de Chimie,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

This paper represents a retrospective of the life and activity of one of the founders of the Academy of Sciences of the Moldavian RSS – academician Antonie Ablov. Archival information is provided, but also from the memoirs of those who knew him (disciples, colleagues, and offspring). The life of the scientist is the expression of the age in which he worked. It was marked, in addition to a brilliant career, by illusions and controversies generated by the Soviet system.

Lucrarea de față reprezintă o retrospectivă a vieții și activității unuia dintre fondatorii Academiei de Științe a RSS Moldovenești – academicianul Antonie Ablov. Sunt furnizate informații de arhivă, precum și din memoriile celor care l-au cunoscut (discipoli, colegi și descendenți). Viața savantului este expresia epocii în care a activat, fiind marcată, pe lângă o carieră strălucită, de iluzii și controverse generate de sistemul sovietic.

Cuvinte-cheie
Antonie Ablov, inorganic chemistry, Akkerman (Cetatea-Albă), „Al. I. Cuza” University of Iasi, Institute of Chemistry, Academy of Sciences of Moldavian RSS,

Antonie Ablov, chimie anorganică, Akkerman (Cetatea-Albă), Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Institutul de Chimie, Academia de Științe a RSS Moldovenești