IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : " In honorem academician Valeriu Pasat ,
Chişinău, Moldova, 6 noiembrie 2018
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie al AŞM
Responsabili de ediție: Manolache C., Xenofontov I., Corlăteanu-Granciuc S.
Locul publicării: CHIȘINĂU, 2018
Editura: F.E.-P. „Tipografia Centrală”
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-3183-9-6
CZU: 94(478)(082) R 36
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 14 august 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (1)Istorie (36)Sociologie (1)Ştiinţe politice (3)