IBN
Închide
Prisac Lidia Stefan
Cuvinte-cheie (45): Transnistrian war (1), military reporters (1), România interbelică (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Lăcașurile monahale – dimensiune a patrimoniului cultural material al Republicii Moldova
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)
Prisac Lidia12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

„N-am avut practic nimic” și familii sărace au fost deportate în Siberia
Prisac Lidia12, Xenofontov Ion342
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deportat în Siberia din cauza câinelui Stalin
Xenofontov Ion12, Prisac Lidia34
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
3 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura cotidianului în cadrul ogrăzii armenești din Chișinău (începutul sec. XX)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ograda armenească in descrierea procesului-verbal de inventariere din 1920
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. O nouă abordare privind coloniile bulgarilor din Basarabia (1774–1856)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Comitetul național al armenilor din Basarabia: context, scop, activitate (1918–1925)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genocidul, refugiații armeni și România Mare (1918–1940)
Prisac Lidia1, Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezențe armenești în Sfatul Țării (1917-1918): Petre Z. Bajbeuc-Melicov
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
Vol. 1. 2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reporteri militari în războiul de pe Nistru  (2 martie – 21 iulie 1992)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(17) / 2017 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 11 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soarta lăcașului de cult armeano-gregorian din Chișinău în perioada sovietică
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Межвоенная аграрная реформа (1921) и экспроприация земель армянской ограды (Армянского подворья) Бессарабии
Prisac Lidia
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

„Factorul etnic” din Republica Moldova la 25 de ani de la proclamarea independenței
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Războiul din stânga Nistrului (2 martie – 21 iulie 1992) și integrarea minorităților național-etnice din Republica Moldova
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 1 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile interetnice din Republica Moldova după 2009
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Relaţiile interetnice din Republica Moldova în istoriografie
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

File din activitatea institutului de istorie, limbă şi literatură al bazei/filialei moldovenești a AȘ a URSS (1946–1958)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(4) / 2013 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 13 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evoluţia numerică a armenilor din Basarabia (1812–1918)
Prisac Lidia
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Modele ale interferenţelor etnoculturale in practica ţărilor baltice
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 11(24) / 2009 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22