IBN
Închide

31Publicaţii

99Descărcări

8610Vizualizări

Prisac Lidia Stefan
Cuvinte-cheie (75): Chișinău State Institute of Medicine (2), national minorities (2), internationalization of higher education (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Cadrele științifico-didactice ale institutului de stat de medicină din Chișinău (1945–1991)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea istoriei migrației din Republica Moldova prin memoria feminină
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenți străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: rezultate academice și adaptare cotidiană
Prisac Lidia1, Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Armenii în România Mare: refugiul din Imperiul Rus și Imperiul Otoman
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armenii din Basarabia în contextul Marii Uniri
Prisac Lidia1, Gumenâi Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăcașurile monahale – dimensiune a patrimoniului cultural material al Republicii Moldova
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)
Prisac Lidia12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

„N-am avut practic nimic” și familii sărace au fost deportate în Siberia
Prisac Lidia12, Xenofontov Ion342
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deportat în Siberia din cauza câinelui Stalin
Xenofontov Ion12, Prisac Lidia34
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
3 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura cotidianului în cadrul ogrăzii armenești din Chișinău (începutul sec. XX)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ograda armenească in descrierea procesului-verbal de inventariere din 1920
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. O nouă abordare privind coloniile bulgarilor din Basarabia (1774–1856)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Comitetul național al armenilor din Basarabia: context, scop, activitate (1918–1925)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genocidul, refugiații armeni și România Mare (1918–1940)
Prisac Lidia1, Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ograda Armenească din Chișinău (1813-1922)
Prisac Lidia123
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Identităţile Chişinăului
Ediţia a IV-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-0-0224-0.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezențe armenești în Sfatul Țării (1917-1918): Petre Z. Bajbeuc-Melicov
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reporteri militari în războiul de pe Nistru  (2 martie – 21 iulie 1992)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(17) / 2017 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 11 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soarta lăcașului de cult armeano-gregorian din Chișinău în perioada sovietică
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31