IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2019
Fondatori
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-13 11:01
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  1 / 2023  (1 din 3)17CZU
 2023  (1 din 3)17
Nr. 1 17CZU
 2022  (4 din 3)73
Nr. 1(S) 22CZU
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 17CZU
Nr. 1 15CZU
 2021  (3 din 3)48
Nr. 3 17CZU
Nr. 2 18CZU
Nr. 1 13CZU
 2020  (3 din 3)47
Nr. 3 15CZU
Nr. 2 15CZU
Nr. 1 17CZU
 2019  (3 din 3)56
Nr. 3 17CZU
Nr. 2 18CZU
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 2587-3695
eISSN: 1857-2537
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Dialogica, Cultural Studies and Literature Journal
Categoria:
  • B (2020.10.30-2024.10.30)
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2019 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole241773482962192190
Volume1495791791
Total255869274753

Vizualizări   489Descărcări   119

Conţinutul numărului de revistă

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni: „portretul complet” al unei personalități providențiale6-13

DOI: 10.5281/zenodo.5446219

CZU: 929(478-25):27-72

Grati Aliona , Vornicu Nicoleta
Cronica elaborării noilor simboluri heraldice și vexilologice ale municipiului Chișinău și ale sectoarelor lui (II)14-25

DOI: 10.5281/zenodo.5446219

CZU: 929.6(478-25)

Andrieş-Tabac Silviu
Stații de poștă pe traseul Iași – Chișinău în perioada medievală și începutul celei moderne26-35

DOI: 10.5281/zenodo.5446766

CZU: 94(498+478):656.8

Chirtoagă Ion
Basarabia ca prefață, cuprins, rezumat și concluzie a unei vieți trăite sub patru regimuri36-42

DOI: 10.5281/zenodo.5446912

CZU: 929:72(498)+72(478)(092)

Enciu Nicolae
Specificul cromaticii în pictura națională din perioada interbelică (1918–1940)43-54

DOI: 10.5281/zenodo.5447019

CZU: 75(478)”1918-1940”

Ursachi Rodica
Restoration of a traditional indian instrument – Araswati Vina. An interdisciplinary approach55-68

DOI: 10.5281/zenodo.5447201

CZU: 787.071.3

Ioniţă Vasile C. , Axinte Loredana , Pop Rodica
Olga Plămădeală – cronicar al artelor din Basarabia interbelică69-75

DOI: 10.5281/zenodo.5447427

CZU: 7.072.3(478)(091)

Stăvilă Tudor
Imaginea contemporanului în creația lui Alexei Colîbneac76-85

DOI: 10.5281/zenodo.5447563

CZU: 73.071.1(478)(092)

Şibaev Dmitri
Sociologia textului literar în accepția lui Pierre V. Zima86-92

DOI: 10.5281/zenodo.5447630

CZU: 801.73+81’272

Popa Oxana
Cenaclul literar și poezia digitală: câteva considerații93-97

DOI: 10.5281/zenodo.5447748

CZU: 821.135.1-1.09+82-1.09:004

Baciu Doina
Aleea Savanților și Medicilor Iluștri: marcă identitară98-102

DOI: 10.5281/zenodo.5447829

CZU: 725.94:378.4:61(478)(091)

Xenofontov Ion
Orașul Bălți prin lentila (ne)melancolicilor interbelici103-109

DOI: 10.5281/zenodo.5447927

CZU: 94(478-21)

Vrabie Diana
Aportului diferitor grupuri etnice la istoria și dezvoltarea orașului Chișinău110-118

DOI: 10.5281/zenodo.5448051

CZU: 94(478-25):39

Miron Marina , Miron Viorel
Valentina Brâncoveanu – vorba românului, fiecare cu povestea lui119-126

DOI: 10.5281/zenodo.5448152

CZU: 75.071.1(478)(092)

Brâncoveanu Valentina
Orașul meu din piatră albă127-127
Mocanu Mirolina
Marea amiază128-132
Stegarescu Romanița
Tinerii de astăzi doresc să audă adevărul științific133-135
Noroc Larisa
Abajur pentru o biblioteca136-139
Dementieva Diana , Grati Aliona