IBN
Închide

48Publicaţii

522Descărcări

35873Vizualizări

Dragnev Demir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 3

Ion Jarcuţchi (1948–2014): istoric al Epocii Moderne și cronicar al științei
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie, USM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Sovetov (1927–1991): un jurist între istorici
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
Ediţia a 2-a. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-163-90-3.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synergetic Integration of Electrospinning and Additive 3D/4D Printing Process for Biomedical Applications
Vaseashta Ashok123 , Dragnev Demir4 , Bolgen N.5
1 Transilvania University of Brașov,
2 International Clean Water Institute, NUARI,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Tarsus University, Mersin,
5 Mersin University
IFMBE Proceedings NBC 2023
Ediția 19, Vol.89. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 25 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

N.A. Mohov (1904–1983), fiu de întreprinzător, promotor al istoriografiei oficiale, intelectual cu dublă gândire
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Mohov (1904-1983), fecior de chiabur, „slujitor al cauzei partidului și poporului”
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie, USM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-52-1.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul unui istoric-propagandist din R(A)SS Moldovenească: Vasili M. Senchevici (1905–1954)
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

De la operator radio militar la profesor universitar: Elena M. Podgradskaia
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From the military radio operator to the university professor: Elena M. Podgradskaia
Dragnev Demir , Xenofontov Ion
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naum A. Narţov – primul profesor universitar și doctor (habilitat) în domeniul istoriei din Moldova sovietică
Dragnev Demir , Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O vocație onorată de pedagog: profesorul jubiliar Nicolae Chicuș
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Paul Mihail – promotor al tradiţiilor iluministe româneşti în Basarabia interbelică
Dragnev Demir
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOMULEŢ Valentin. Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia (anii 1812-1828). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti-Brăila: Editura Academiei Române – Editura Istros, 2019, 610 p. (42,2 c.a.) ISBN 978-973-27-3116-1; ISBN 978-606-654-349-1.
Dragnev Demir
Institutul de Istorie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Discursul legitimant în structurile instituţionale de cercetare istorică academică din Moldova sovietică
Dragnev Demir12 , Xenofontov Ion3
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izvoare genealogice moldovenești, surse pentru cercetarea procesului de recunoaștere și încadrare a nobilimii basarabene în sistemul de stări al Rusiei țariste
Frumosu (Darii) Elena1 , Dragnev Demir2 , Purici Ştefan3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
3 Institutul de Istorie
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea instituțională a cercetărilor istorice academice în RSS Moldoveanescă: premise, etape și elaborarea discursului legitimant
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion23
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea instituțională a cercetărilor istorice academice în RSS Moldoveanescă: premise, etape și elaborarea discursului legitimant
Dragnev Demir12 , Xenofontov Ion34
1 Institutul de Istorie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de istorie medievală a românilor cercetate şi implementate de savantul şi pedagogul Ion Eremia (65 de ani de la naştere)
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion23
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesor. cercetător. personalitate doctorul habilitat Ion Eremia la 65 de ani
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion23
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Alexandru I. Gonța – un deschizător de drumuri în medievistica românească postbelică (către 100 ani de la naștere)
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Includerea instituţiilor ştiinţifice din RSS Moldovenească în campaniile ideologice staliniste din Uniunea Sovietică (1946-1953)
Dragnev Demir12 , Xenofontov Ion32
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala teologică din Basarabia țaristă într-o lucrare fundamentală
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Constatări cu privire la rolul statului românesc în mișcarea națională din Basarabia sub stăpânirea Imperiului Rus (1812-1917)
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu de referinţă despre geneza problemei basarabene
Dragnev Demir1 , Cernenchi Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-1210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științele socioumanistice: evoluție și personalități
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Eugen Russev, fondator al științei academice din Republica Moldova, la 100 de ani de la naştere
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-1261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Russev, omul și savantul în contextul epocii sale (100 de ani de la naștere)
Dragnev Demir1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(104) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția politicii comercial-vamale a țării Moldovei sub impactul economiilor – univers europeană și otomană (mijlocul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)
Dragnev Demir1 , Costin Petru2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Centrul de Cultură şi Istorie Militară
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(103) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul Ion Chirtoagă la 70 de ani
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Dimitriu – renumit istoric demograf
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Constituţia – subiect de cercetare ştiinţifică
Dragnev Demir , Xenofontov Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente inedite cu privire la unele moşii de la est de Prut ale Mănăstirii Golia (sec. XVII-XVIII)
Dragnev Demir , Svetlicinîi Larisa
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(99) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 June, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria relaţiilor externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Ioan Caproşu la 80 de ani
Dragnev Demir , Constantinov Valentin
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(99) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un tezaur de surse istorice unice (Către jubileul de 80 ani al Profesorului Ioan Caproșu)
Dragnev Demir , Marșalcovschi Teo-Teodor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 25 April, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Cuvânt-înainte
Bacalov Sergiu1 , Dragnev Demir2 , Constantinov Valentin1 , Condraticova Liliana1
1 Institutul de Istorie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Studii de arhondologie şi genealogie
Vol.1. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-80-825-5.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentin Zelenciuc – o remarcabilă personalitate a ştiinţei etnografice din Republica Moldova
Dragnev Demir , Şofransky Zinovia , Nesterova Tamara , Stepanov Veaceslav
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-1758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Acad. Iachim Grosul: contribuţii la ştiinţa istorică
Dragnev Demir
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii istoriografice privind evoluţia populaţiei autohtone în spaţiul Carpato-danubiano-pontic în evul mediu timpuriu
Dragnev Demir
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernitatea timpurie europeană şi Ţările Române (constatări istoriografice)
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă realizare a Institutului de Studii Enciclopedice al AȘM
Dragnev Demir
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(90) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 25 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu enciclopedic consacrat raionului Sângerei
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou model de studiere a istoriei locale
Dragnev Demir
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Avizul savanţilor „Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940”
Eşanu Andrei1 , Dragnev Demir1 , Jarcuţchi Ivan1 , Petrencu Anatol2 , Ţaranu Anatolie3 , Nicolaev Gheorghe3 , Cojocaru Gheorghe3 , Taşcă Mihai3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Istorie al AŞM
Limba Română
Nr. 7-8(181-182) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea internaţională a principatului moldovenesc
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Formarea statului medieval Ţara Moldovei: contribuţii istoriografice
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Organizarea sistemului vamal în Moldova în sec. al XVIII-lea începutul sec. al XIX-lea
Dragnev Demir , Costin Petru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(72) / 2007 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Stiinta Istorica din Moldova din anii 1946-2006
Dragnev Demir , Jarcuţchi Ivan
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(2) / 2006 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 48 of 48