IBN
Închide

41Publicaţii

269Descărcări

21990Vizualizări

Dragnev Demir
Cuvinte-cheie (55): Moldova (3), Faculty of History and Philology (1), Elena Martânovna Podgradskaia (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

De la operator radio militar la profesor universitar: Elena M. Podgradskaia
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From the military radio operator to the university professor: Elena M. Podgradskaia
Dragnev Demir, Xenofontov Ion
State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naum A. Narţov – primul profesor universitar și doctor (habilitat) în domeniul istoriei din Moldova sovietică
Dragnev Demir, Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Paul Mihail – promotor al tradiţiilor iluministe româneşti în Basarabia interbelică
Dragnev Demir
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOMULEŢ Valentin. Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia (anii 1812-1828). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti-Brăila: Editura Academiei Române – Editura Istros, 2019, 610 p. (42,2 c.a.) ISBN 978-973-27-3116-1; ISBN 978-606-654-349-1.
Dragnev Demir
Institutul de Istorie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Discursul legitimant în structurile instituţionale de cercetare istorică academică din Moldova sovietică
Dragnev Demir12, Xenofontov Ion3
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izvoare genealogice moldovenești, surse pentru cercetarea procesului de recunoaștere și încadrare a nobilimii basarabene în sistemul de stări al Rusiei țariste
Frumosu (Darii) Elena1, Dragnev Demir2, Purici Ştefan3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
3 Institutul de Istorie
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea instituțională a cercetărilor istorice academice în RSS Moldoveanescă: premise, etape și elaborarea discursului legitimant
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion23
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea instituțională a cercetărilor istorice academice în RSS Moldoveanescă: premise, etape și elaborarea discursului legitimant
Dragnev Demir12, Xenofontov Ion34
1 Institutul de Istorie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de istorie medievală a românilor cercetate şi implementate de savantul şi pedagogul Ion Eremia (65 de ani de la naştere)
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion23
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesor. cercetător. personalitate doctorul habilitat Ion Eremia la 65 de ani
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion23
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Alexandru I. Gonța – un deschizător de drumuri în medievistica românească postbelică (către 100 ani de la naștere)
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Includerea instituţiilor ştiinţifice din RSS Moldovenească în campaniile ideologice staliniste din Uniunea Sovietică (1946-1953)
Dragnev Demir12, Xenofontov Ion32
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala teologică din Basarabia țaristă într-o lucrare fundamentală
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Constatări cu privire la rolul statului românesc în mișcarea națională din Basarabia sub stăpânirea Imperiului Rus (1812-1917)
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu de referinţă despre geneza problemei basarabene
Dragnev Demir1, Cernenchi Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științele socioumanistice: evoluție și personalități
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Eugen Russev, fondator al științei academice din Republica Moldova, la 100 de ani de la naştere
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Russev, omul și savantul în contextul epocii sale (100 de ani de la naștere)
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(104) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41