IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593673277901949204
Volume57683093806
Total2164166198231596

Vizualizări   1449Descărcări   45

Conţinutul numărului de revistă

Prof. Leszek Balcerowicz la A.Ş.M. 2-2
Nederiţa Ion
Criza financiară şi scenarii post criză 3-5

CZU: 338.124.4

Balcerowicz Leszek
Leszek Balcerowicz – un Columb al tranziţiei 6-7

CZU: 33(438)(092)

Moldovan Dumitru
Economia Republicii Moldova în lumina recentei crize economice mondiale 8-9

CZU: 338(478)+338.124.4(100)

Gîrbu Viorel
Revitalizarea economiei, imperativul naţional ce ne uneşte 10-12

CZU: 338.1(478)

Duca Gheorghe
Reflecţii asupra problemelor atragerii investiţiilor străine în Republica Moldova 13-14

CZU: 339.727.22:338(478)

Stratan Alexandru
Vom avea sau nu o economie inovaţională? 15-16

CZU: 338.2(478)

Cernei Ghenadie
Fundamentarea exerciţiului de foresight 17-24

CZU: 001.89(478)

Porcescu Sergiu, Grosu Dan
Serafim Andrieș 25-25

CZU: 63(478)(092)

Constantin Turtă 26-26

CZU: 54(478)(092)

Concurs naţional de susţinere a ştiinţei 27-28

CZU: 06.068:001.891(478)

Accesul la arhive în Republica Moldova, cu referire la depozitele speciale de stat din cadrul SIS şi MAI 29-34

CZU: 930.25(478)

Taşcă Mihai
Consideraţii privind particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova sovietică (1924-1991) 35-46

CZU: 94(478)"1924-1991"

Enciu Nicolae
Mănăstirile Basarabene sub comunism. Mărturisiri 47-52

CZU: 271(478)(091)

Munteanu Vitalie
Dimensiuni ale paralimbajului în discursul istoriei verbale 53-54

CZU: 930.1

Xenofontov Ion
Simetria „ascunsă” a acatistului de la arbore 55-64

CZU: 73.04

Ciobanu Iacob
Biblia, biblioteca şi "biblio"-netul ca hipertext 65-70

CZU: 81'1+004.55

Ungureanu Elena
Instruire prin cercetare 71-73

CZU: 378.14:004

Duca Maria
Ecranul: cultura audiovizuală 74-77

CZU: 37.034

Tipa Violeta
Dreptul la viaţă şi fenomenul morţii cerebrale 78-85

CZU: 342.72/.73+616-009-072

Guceac Ion
Realizările sistemului ocrotirii sănătăţii şi perspectivele de dezvoltare 86-90

CZU: 614.2(478)

Hotineanu Vladimir
Noi materiale semiconductoare şi structuri pentru conversiunea fotovoltaică a energiei solare 91-97

CZU: [539.2:535.3+621.315.59]:620.92

Aruşanov Ernest, Culiuc Leonid, Gaşin Petru, Simaşchevici Alexei, Şerban Dormidont
Markov decision processes and determining nash equilibria for stochastic positional games 98-105

CZU: 519.217+519.83

Lozovanu Dmitrii
Magneţii moleculari, una din direcţiile prioritare moderne ale cercetării 106-114

CZU: 544.163.3+544.56

Turtă Constantin
Radicalii liberi în sistemele biologice: mecanisme de formare şi de protecţie a celulelor 115-118

CZU: 577.1./2

Bolocan(Secara) Natalia, Duca Gheorghe
Aplicarea markerilor genetici la crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei bălţată cu negru 119-123

CZU: 575.17:636.22.082.453.5

Focşa Valentin
Specii noi de Pilosella Hill. (Asteraceae Dumort.) din flora Basarabiei 124-127

CZU: 582.35/.99:502.75(478)

Ioniţă Olga, Negru Andrei
Cromatica tradiţională din arealul carpatodanubiano-pontic în context mondial 128-136

CZU: 391.7:667.27(478)(091)

Şofransky Zinovia
Apă: istorie, resurse, perspective 137-138

CZU: [504.4+556](063)

Porubin Diana
Apa în alimentaţie, obiceiuri şi tradiţii 139-142
Iarovoi Valentina
Reglementarea onomasticii naţionale 143-147

CZU: 811.135.1'373.2(478)

Eremia Anatol
Paul Goma - 75 148-149

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Corcinschi Nina
Paul Goma: întoarcere la Ithaka 150-150

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Cimpoi Mihai
Paul Goma cu altă imagine artistică a basarabeanului 151-156

CZU: 821.135.1(478).09

Grati Aliona
Ţara Moldovei în timpul domniei lui Constantin Cantemir. Documente interne (1685-1693) 157-159

CZU: 94(478)

Constantinov Valentin
Pavel Sillingovski – basarabeanul din inima Rusiei 160-164

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor
Prima femeie academician din republica Moldova 165-165

CZU: 55(478)(478)

Coşcodan Mihai
Sub steaua fratelui mai mare 166-166

CZU: 61(478)(092)

Ţîbîrnă Gheorghe
Cavaler al ştiinţei moldave 167-167

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Procop Svetlana
Cele trei secole ale mănăstirii Hâncu 168-171

CZU: 271(478)(091)

Parasca Pavel, Tomuleţ Valentin
Identitatea internaţională a principatului moldovenesc 172-174

CZU: 94(478)

Dragnev Demir
Evoluţia educaţiei istorice 175-176

CZU: 93/94(478)

Eremia Ion
O mărturie de trăire în istorie 177-177

CZU: 271(478)(091)

Balan Carmen-Cornelia
Repere cantemireşti 178-179

CZU: 016:929.52

Şpac Ion
Resursele comunicaţionale ale acţiunii politice 180-180

CZU: 32(478).019.5"2007..."

Moraru Victor
Academicianul Ion Popuşoi – un destin asumat 181-183

CZU: 63(478)(092)

Duca Gheorghe
Membru corespondent al AŞM Mefodie RAŢĂ la 75 de ani 184-184

CZU: 51(478)(092)

Tighineanu Ion
Dr. hab. Vladimir Hotineanu la 60 de ani 185-185

CZU: 61(478)(092)

Ababii Ion
Dr. hab. Petru Buiucli la 80 de ani 186-186

CZU: 57(478)(092)

Furdui Teodor, Botnari Vasile
Dr. hab. Nicanor Babara la 70 de ani 187-187

CZU: 811.135.1(478)(092)

Grigorescu Grigore
Dr. hab. Vladimir Axionov la 60 de ani 188-188

CZU: 78.072(478)(092)

Acad. Nicolae Andronati la 75 de ani 189-189

CZU: 004(478)(092)

Tighineanu Ion
Dr hab. Anatolie Cacian la 75 de ani 190-190

CZU: 53(478)(092)

Bostan Ion
Acad. Constantin Turta la 70 de ani 191-191

CZU: 54(478)(092)

Duca Gheorghe, Lupaşcu Lucian
Dr. Valeriu Bujoreanu la 70 de ani 192-192

CZU: 57(478)(092)