IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-20 13:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791501813270041933188
Volume56652403100
Total2135156705330104

Vizualizări   1786Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

O nouă reformă după un deceniu de management academic 5-7

CZU: 001.89(478)

Duca Gheorghe
Ştiinţa Moldovei la răscrucea reformelor 8-10

CZU: 001.89(478)

Tighineanu Ion
Concepția reformării sferei științei și inovării 11-12

CZU: 001.89(478)

Duca Gheorghe
Comisia Europeană va propune o viziune de reformare a științei din Moldova prin experții săi 13-13

CZU: 001.89(478+4)

Tofan Eugenia
Beneficiarii naționali ai Programului UE Orizont 2020 14-15

CZU: 001.89(478+4)

Romanciuc Lidia
Rețeaua națională de servicii EURAXESS, un instrument eficient de integrare în Spațiul European de Cercetare 16-17

CZU: [001.89+327](478+4)

Roşca Alexandru
DISCUS – proiectul de succes al anului 2015 18-19

CZU: 004:351/354(478)

Cojocaru Igor, Ştefaniţa Anastasia
Expoziția Internațională Specializată „Infoinvent”, ediția a XIV-a 20-20

CZU: 001.894:659.152(478)

Donu Anatol
Sistemele opto-mecanice – puntea între nano şi macrolume 21-27

CZU: 621.38-022.532:535

Cîrlig Sergiu, Ceban Victor, Macovei Mihai
IUCN-DUBNA, un centru international de cercetare pentru ştiinţele nucleare 28-32

CZU: 539.1:001.89(100)

Baznat Mircea, Gudima Constantin
Sinteza nanocristalitelor de CuO:Ag pentru aplicații în senzori de gaze 33-37

CZU: 546.56-31:621.793/795

Creţu Vasilii
Perfecționarea sistemelor de obținere a biogazului 38-44

CZU: 620.95

Covaliov Victor
Optimizarea folosirii dioxidului de sulf în vinificație în calitate de soluții decontaminante 45-51

CZU: 663.1:663.257.4

Chiriţa Elena, Sturza Rodica, Prida Ion, Krajevskaia Alla, Ialovaia Antonina
Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăţi Publice în Republica Moldova 52-58

CZU: 614.2(478)

Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba, Lozan Oleg, Jovmir Vasile, Voloşciuc Leonid, Ivanov Victoria
Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor 59-65

CZU: 314.1(478)

Paladi Gheorghe, Penina Olga, Dondiuc Iurie
Aplicarea sistemului geoinformaţional pentru stabilirea şi evaluarea proceselor erozionale 66-74

CZU: 631.4(478)

Rozloga Iurii
Managementul tehnologic în cultura florii-soarelui și expresia atacului cu Orobanche Cumana 75-83

CZU: 633.854.78(478)

Duca Maria, Clapco Steliana, Cernolev Elena, Ţapu Lucia
Evoluţia principiului independenţei băncilor centrale naţionale 84-89

CZU: [336.711+347.734](478+4)

Boaghi Viorica, ZAI-QI Liu
Politica externă comercială liberală a Republicii Moldova 90-96

CZU: 339.54(478)

Dumitraşco Marica
Fenomenul corupției: între percepție și reacție social 97-105

CZU: 328.185+343.352

Cuşnir Valerii
Fața invizibilă a migrației. Minorii moldoveni neînsoțiți în Italia 106-113

CZU: 314.74-053.5/.6(478+450)

Moraru Victor, Deleu Ecaterina
Premisele apariţiei organismului militar al Republicii Moldova 114-117

CZU: 355.3(478)

Gaiciuc Victor, Ciobanu Vitalie
Învăţământul primar şi secundar din Bucovina, în perioada 1869–1918 118-126

CZU: 373.3/.5(477.85)(091)

Ungureanu Constantin
Un congres al scriitorilor cu impact istoric 127-131

CZU: 821.135.1(478).09

Cimpoi Mihai
Din istoria vitiviniculturii Moldovei (de la origini până în secolul al XVIII-lea) 132-136

CZU: 634.8(478)(091)

Bratco Dumitru, Haheu Vasile
Considerații teoretice privind motivația lingvistică 137-142

CZU: 81'373

Eremia Anatol
Sondaje și mesaje în romanul est-prutean 143-146

CZU: 821.135.1(478).09

Ciocanu Ion
Filmul arhetipal Pădurea spânzuraţilor – actualitatea mesajului ființial 147-149

CZU: 7.01+821.135.1:778.5

Plamadeala Ana-Maria
Ilie Bogdesco, un geniu al graficii de carte 150-154

CZU: 76.03/.09(478)(092)

Stăvilă Tudor
Eugen Russev, fondator al științei academice din Republica Moldova, la 100 de ani de la naştere 155-158

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Dragnev Demir, Xenofontov Ion
Maria Bieșu: fațetele vocației 159-160

CZU: 782(478)(092)

Rotaru Parascovia
Despre „mina istorică cu efect întârziat” – conflictul transnistrean 161-163

CZU: 323(478)"1992/2002"

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Biobibliografie – o colecţie monumentală 164-167

CZU: 016

Manolache Constantin, Xenofontov Ion
Un studiu consistent asupra evoluției leului moldovenesc 168-169

CZU: 336.74(478)(091)

Patras Mihai
O contribuție la comoara cantemiriană 170-171

CZU: 94(478)"16/17"(092)

Pogolşa Lilia
Un eveniment editorial deosebit 172-172

CZU: 792.8.071.2

Guţu Zoia
Un distins etnolog român, scos din anonimat 173-175

CZU: 39(498)(092)+94(=135.1)(092)

Cirimpei Victor
Profesorul Victor Moraru, decorat cu Ordinul „Steaua Italiei” în grad de Cavaler 176-177

CZU: 001.89:32(478)(092)

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Un strălucit savant, diplomat și manager. Dr. hab., prof. univ. Victor Țvircun la 60 de ani 178-179

CZU: 94(478)(092)

Furdui Teodor
Un proeminent botanist ieșean. Academicianul Constantin Toma la 80 de ani 180-181

CZU: 58(498)(092)

Duca Gheorghe, Ciubotaru Alexandru, Duca Maria, Furdui Teodor, Teleuţă Alexandru, Palancean Alexei
Cucerind cetățile… Membrul corespondent al AȘM Mariana Șlapac la 60 de ani 182-184

CZU: 72(478)(092)

Andrieş-Tabac Silviu